Vesitilanne 27.7-30.7.2021

100 %

Jokien ja järvien pinnat ovat pääosin tavanomaista alempana. Tästä poikkeuksena on Saimaan pinta, joka on vielä toistaiseksi ajankohtaan nähden korkealla. Saimaan vedenkorkeus on kuitenkin laskemassa kohti keskimääräistä. Päijänteen pinta on jo laskenut lähelle tyypillistä heinäkuun lopun tasoa. Lähipäiville on ennustettu sateita, mutta niiden ei odoteta vaikuttavan vielä juurikaan vedenpintoihin maaperän ollessa kuivaa.

Maan etelä- ja keskiosissa maankosteustilanne vähävetinen ja pohjaveden pinnat monin paikoin ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja laskussa koko maassa kesälle tyypilliseen tapaan. Ennusteiden mukaan maan etelä- ja keskiosissa esiintyy vähävetisyyttä vielä loppukesän ajan, mutta syksyä kohden maankosteus lisääntyy, jolloin pohjavettäkin pääsee taas muodostumaan.

Päivitetty:27.7.2021

Vedenkorkeus

Päivitetty:27.7.2021

Merivesitilanne 27.7.2021

100 %
Merivedenkorkeus on tavanomaisella tasolla.
Merivesitulvia ei ole odotettavissa.

Päivitetty:27.7.2021

Rankkasadetilanne 27.7.2021

20 %
80 %
Jakson aikana laaja matalapaineen alue ulottuu Pohjanmereltä Suomen länsipuolelle, ja siihen liittyvät osakeskukset tuovat sateita varsinkin maan etelä- ja keskiosiin. Kokonaissademäärät ovat jakson aikana noin 20-40 mm, mutta mahdollisuudet runsaammille, taajamatulvia aiheuttaville sateille ovat olemassa, tosin tilanteeseen liittyy runsaasti epävarmuutta.

Päivitetty:27.7.2021