Vesitilanne 15.12-18.12.2020

10 %
90 %

Keskiviikoksi ennustetut vesisateet saavat etelä- ja länsirannikon jokien vedenkorkeudet reippaaseen nousuun. Koska maaperä on märkää, sateet näkyvät vesistöissä nopeasti. Tämän hetken ennusteiden mukaan Lapuanjoen Liinamaassa vedenkorkeus saattaa loppuviikon aikana nousta jälleen tulvarajalle. Myös Lounais-Suomessa ainakin Perniönjoella vesi saattaa nousta pelloille viikon sisällä.

Oulujoella on esiintynyt hyydeongelmia ja virtaamien pienennys jatkuu hyydetulvariskin minimoimiseksi. Oulujärven vedenkorkeus voi loppuvuoden aikana nousta säännöstelyn ylärajan tuntumaan. Lämpötila vaihtelee suuresti lähipäivinä, ja jokien virtaamien ollessa suuria, mahdolliset kovat pakkaset voivat aiheuttaa hyydeongelmia myös muissa Pohjois-Pohjamaan ja Itä-Suomen avoimena virtaavissa joissa. Järvien pinnat ovat korkealla Itä-Suomen järvialueella, Kainuussa ja osin Pohjois-Pohjanmaalla. Saimaalla on aloitettu lisäjuoksutukset jolla vedenkorkeuden nousu normaalivyöhykkeen yläpuolelle pyritään välttämään.

Vedenkorkeus

Päivitetty:8.12.2020

Merivesitilanne 15.12.2020

100 %
Merivesi on vuodenaikaan nähden hieman keskimääräistä matalammalla, eikä tulvia ole odotettavissa jakson aikana.

Päivitetty:15.12.2020

Rankkasadetilanne 15.12.2020

100 %
Jakson aikana ei esiinny rankkasateita. Sadetta kertyy
vedeksi muutettuna maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen 10-20 mm, Lapissa 5-10 mm.

Päivitetty:15.12.2020