Vesitilanne 1.4-4.4.2021

10 %
90 %

Lumen sulanta ja alkuviikon sateet ovat nostaneet vedenkorkeuksia etelä-, lounais- ja länsirannikon jokivesistöissä. Etelä- ja lounaisrannikon sekä Pohjanmaan joet saavuttavat kevään tulvahuippunsa tänään tai lähipäivien aikana. Osa pienistä rannikkojoista kävi huipussaan jo tiistaina tai keskiviikkona ja ovat nyt laskussa. Viime yön ja lähipäivien yöpakkaset hidastavat lumen sulantaa ja virtaamien ennustetaan kääntyvän laskuun.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tulvat ovat suuruudeltaan keskimääräisiä ja vesi nousee tai on paikoin jo noussut alaville pelloille, esimerkiksi Lapuanjoella ja Närpiönjoella. Tulvavesi on noussut tielle Kyrönjoen alajuoksulla ja Kannonkylässä ja se voi katkaista myös muita teitä. Jäät ovat liikkuneet Kyrön- ja Lapuanjoella, mikä on kasvattanut jääpatoriskiä lähipäiville. Kyrönjoen Isokyron kohdalla jääpato nosti tulvavesiä muutamiin kellareihin. Jääpadot voivat aiheuttaa paikallisesti rakennusten kastumista. Pyhäjoen alajuoksulle muodostui keskiviikkoiltana jääpato, mutta se ei uhkaa pysyvää asutusta. Lisäksi jäätyneet silta- ja ojarummut ovat aiheuttaneet paikallista tulvimista. Etelä-Pohjanmaalla kerätty tulvavesiä tekojärviin ja säännösteltyihin järviin virtaamahuippujen leikkaamiseksi. On varauduttu myös riskiin, että Kyrönjoella ja Lapuanjoella tulvavedet jouduttaisiin vielä johtamaan pengerrysalueille. Kyrönjoella Nikkolassa ja Lapuanjoella Poutussa vesi nousi noin metrin tiistain aikana, mutta keskiviikkona nousu hidastui selvästi.

Etelärannikolla kevättulva on pääasiassa keskimääräisen suuruinen ja Lounais-Suomessa tavanomaista pienempi. Näillä alueilla lumista merkittävä osa on jo sulanut. Loviisanjoella vesi nousi tiistai-iltana hieman yli vuoden 2013 ennätyskorkeuden, mutta nyt joen pinta on jo laskussa. Nummenjoella vesi on noussut pelloille ja Tallusjoella vesi on noussut paikallistielle. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tulvahuiput ajoittuvat huhtikuun loppupuolelle. Pohjois-Pohjanmaalla Oulun lähialueilla jäätyneet ojarummut ovat aiheuttaneet paikallista tulvimista peltoalueiden lumien sulaessa nopeasti.

Päivitetty:1.4.2021

Vesitilanne

Päivitetty:1.4.2021

Merivesitilanne 1.4.2021

100 %
Merivesitulvia ei ole odotettavissa jakson aikana. Merivesi on Suomen rannikolla pääosin tavanomaisella korkeudella. Alkuviikolla Perämerellä vesi voi olla hieman korkeammalla (n. +50 cm), mutta ei lähellä tulvaa.

Päivitetty:1.4.2021

Rankkasadetilanne 1.4.2021

100 %
Jaksolla ei esiinny rankkasateita. Sademäärät jäävät melko
vähäisiksi, lähinnä perjantaina ja sunnuntaina sadetta voi kertyä 1-3 mm kuuroluonteisesti.

Päivitetty:1.4.2021