Vesitilanne 3.4-6.4.2021

10 %
90 %

Valtaosa pienistä etelä- ja lounaisrannikon joista saavutti kevään tulvahuippunsa tiistaina tai keskiviikkona ja ovat nyt laskussa. Loput etelärannikon sekä Pohjanmaan joet ovat huipussaan tänään tai lähipäivien aikana. Viikon puolivälissä alkaneet yöpakkaset ovat hidastaneet lumen sulantaa ja näin pienentäneet valuntoja. Sunnuntaille ja ensi viikon alkuun on ennustettu sateista ja lämmintä säätä rannikkoalueille, mikä voi kasvattaa virtaamia uudestaan etelä- ja lounaisrannikolla sekä Etelä-Pohjamaalla. Myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa, esimerkiksi Siikajoella ja Pattijoella vedenpinnat voivat nousta lähelle tulvakorkeuksia.

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan tulvat ovat suuruudeltaan keskimääräisiä ja vesi nousee tai on paikoin jo noussut alaville pelloille, esimerkiksi Lapuanjoella ja Laihianjoella. Tulvavesi on noussut tielle ainakin kahdessa kohtaa Kyrönjoen alajuoksulla ja paikallistielle Kannonkylässä ja se voi katkaista myös muita teitä. Jäät ovat liikkuneet Kyrön- ja Lapuanjoella myös perjantaina. Riski uusien jääpatojen muodostumiselle on vielä olemassa. Kyrönjoen Isokyrön kohdalla jääpato nosti tulvavesiä muutamiin kellareihin viikon puolivälissä. Jääpadot voivat aiheuttaa paikallisesti rakennusten kastumista. Jäät ovat liikkuneet myös Pyhäjoella ja Kalajoella viime päivinä. Jäätyneet silta- ja ojarummut ovat aiheuttaneet paikallista tulvimista. Etelä-Pohjanmaalla on kerätty tulvavesiä tekojärviin ja säännösteltyihin järviin virtaamahuippujen leikkaamiseksi. Kyrönjoella ja Lapuanjoella tarve tulvavesien johtamiseen pengerrysalueille vaikuttaa tämänhetkisen tilanteen perusteella epätodennäköisemmältä verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Kyrönjoella Nikkolassa ja Lapuanjoella Poutussa pinnat ovat nyt laskussa. Poutun vedenkorkeus on laskenut noin puoli metriä tulvahuipusta ja Nikkolassa vedenpinta on jo noin metrin tulvahuippua alempana.

Etelärannikolla kevättulva on pääasiassa keskimääräisen suuruinen ja Lounais-Suomessa tavanomaista pienempi. Näillä alueilla lumista merkittävä osa on jo sulanut. Nummenjoella vesi on vielä pelloilla. Keski-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tulvahuiput ajoittuvat huhtikuun puoliväliin. Pohjois-Pohjanmaalla Oulun lähialueilla jäätyneet ojarummut ovat aiheuttaneet paikallista tulvimista peltoalueiden lumien sulaessa nopeasti.

Päivitetty:3.4.2021

Vesitilanne

Päivitetty:3.4.2021

Merivesitilanne 3.4.2021

100 %
Merivesitulvia ei ole odotettavissa jakson aikana. Merivesi on Suomen rannikolla pääosin tavanomaisella korkeudella. Alkuviikolla Perämerellä vesi voi olla hieman korkeammalla (n. +50 cm), mutta ei lähellä tulvaa.

Päivitetty:3.4.2021

Rankkasadetilanne 3.4.2021

100 %
Jaksolla ei esiinny rankkasateita. Runsaammin sateita tulee maanantain ja tiistain aikana: Vedeksi muutettuna Länsi-Lapissa, Koillismaalla, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä etelärannikolla 10-20 mm. Länsirannikon ja Pohjanmaan alueella sekä muualla maassa sadekertymä on 4-10 mm.

Päivitetty:3.4.2021