Vesitilanne 5.2-9.2.2021

Alue Pohjois-Pohjanmaa

5 %
30 %
65 %

Kylmä sää voi aiheuttaa paikoin hyydepatoja avoimien jokiosuuksien alapuolella ja nostaa jokien vedenkorkeuksia nopeastikin. Hyydetulvariski jatkuu etenkin Pohjois-Pohjanmaalla. Iijoessa reilu viikko sitten vedennousua aiheuttanut hyydemuodostuma on jälleen saanut veden tulvimaan tielle Pudasjärven taajaman ulkopuolella. Hyyteen muodostuminen on nostanut paikoin myös Kymijoen vedenkorkeuksia, ja ainakin yhdellä voimalaitoksella hyyde on aiheuttanut tukosongelmia. Kymijoen tilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta pakkasten jatkuessa pidempään vedenkorkeudet voivat nousta voimakkaammin.

Järvien pinnat ovat ajankohtaan nähden korkealla Itä-Suomen järvialueella, Kainuussa ja osin Pohjois-Pohjanmaalla. Saimaan vedenkorkeuden ennustetaan pysyvän kesään asti selvästi tavallista korkeammalla.

Vedenkorkeus

Päivitetty:5.2.2021

Merivesitilanne 5.2.2021

100 %
Merivesi on tavanomaisella tasolla tai sitä alempana. Jakson aikana ei esiinny merivesitulvia.

Päivitetty:5.2.2021

Rankkasadetilanne 5.2.2021

100 %
Jakson aikana on pääosin poutaista.

Päivitetty:5.2.2021