Vesitilanne 16.4-20.4.2021

5 %
95 %

Lumen sulanta nostaa jokien vedenkorkeuksia Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä sekä Järvi-Suomessa. Oulun eteläpuolisella Pohjanmaalla keskimääräisiä tai hieman sitä pienempiä tulvahuipuja odotetaan ensi viikon puolivälille. Rannikolla ja jokien latvoilla tulvahuippu saattaa olla hieman keskimääräistä suurempi nopeasta lämpenemisestä johtuen. Kiiminkijoella, Siuruanjoella ja Livojoella tulva on huipussaan ensi viikon lopulla, Iijoella huhti-toukokuun vaihteessa.

Päivitetty:16.4.2021

Vesitilanne

Päivitetty:16.4.2021

Merivesitilanne 16.4.2021

100 %
Merivesi on jakson aikana normaalilla tasolla, eikä merivesitulvia ole odotettavissa.

Päivitetty:16.4.2021

Rankkasadetilanne 16.4.2021

100 %
Poutaista, sateita ei ole odotettavissa seuraavalle 5 vuorokaudelle.

Päivitetty:16.4.2021