Julkaistu: 20.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvien alkua saadaan vielä odotella Lapissa

Lapissa valmistaudutaan hiljalleen kevään tulvakauteen. Lämpimien säiden seurauksena lumien sulaminen on käynnistynyt. Loppuviikosta sää kylmenee ja sulanta hidastuu. Tulvahuippuja saadaan vielä odottaa toukokuun loppupuolelle. Jokien jäät heikkenevät nopeasti, joten jäillä liikkuessa tulee olla erityisen varovainen.

Lämpimät ja aurinkoiset päivät ovat hiljalleen sulattaneet lumia Lapin alueella. Lumen sulaminen ei näy vielä selkeästi vesistöjen havaintoasemilla, koska yöpakkaset ovat hidastaneet sulantaa. Kuluva viikko on vielä hieman tavanomasta lämpimämpi, mutta loppuviikolla sään ennustetaan kylmenevän. Viikonlopun aikana voi sataa lunta erityisesti Pohjois-Lapissa.

Lumen vesiarvo on keskimääräistä hieman suurempi Muonionjoen keskiosissa, Tornionjoen vesistön yläosissa Ruotsin puolella ja Ounasjoen vesistön pohjoisosissa. Tornionjoen ja Ounasjoen alaosissa sekä Tenojoella lumen vesiarvo on hieman keskimääräistä pienempi ja muualla Lapissa ajankohtaan nähden tavanomainen.

Lapin vesistöistä ensimmäisenä tulvahuipun saavuttaa Simojoki, jossa virtaaman odotetaan olevan suurimmillaan ennen toukokuun puoliväliä. Muilla vesistöillä tulvavirtaamat ovat suurimmillaan toukokuun loppupuolella. Tulvahuiput ovat tänä keväänä todennäköisesti melko tavanomaista suuruusluokkaa. Tämänhetkisten keskiennusteiden mukaan Tornionjoella näyttäisi olevan tulossa keskimääräistä suurempi kevättulva, kun taas muissa vesistöissä tulvahuiput ovat suuruudeltaan keskimääräisiä tai sitä hieman pienempiä. Ennusteissa on tässä vaiheessa suurta epävarmuutta ja vaihtelua sekä tulvahuipun suuruuden että ajankohdan suhteen. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena tulvat toteutuvat.

Lapin vesistöillä teräsjään vahvuus on heikko ja sään lämmetessä jää sulaa erityisesti virtapaikoilla nopeasti. Jäillä liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Jäät Lapin jokivesistöistä alkavat lähteä toukokuun alkupuoliskon aikana. Simossa jäänlähtö voi tapahtua jo ennen vappua. Lapin alueella jääpatoriski arvioidaan tänä keväänä pieneksi.

Viranomaiset aloittivat valmistautumisen kevään tulvatilanteeseen

Lapin ELY-keskuksen johdolla 19.4.2023 pidettyyn viranomaisten tulvakokoukseen osallistuivat mm. Lapin pelastuslaitos, Lapin aluehallintovirasto, Lapin poliisilaitos, Lapin alueen kuntien ja vesistösäännöstelijöiden edustajia ja Jääkäriprikaati. Kokouksessa Tulvakeskuksen asiantuntijat esittivät ajankohtaiset sää- ja tulvaennusteet lähiviikoille. Lisäksi keskusteltiin organisaatioiden varautumisesta kevättulvaan. Organisaatiot ovat aloittaneet tavanomaisen varautumisen tulvaan ja seuraavat aktiivisesti tulvaennusteita. Seuraava tulvakokous on 26.04.2023.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Lisätietoja:

Suomen ympäristökeskus
ryhmäpäällikkö Ari Koistinen(tulvaennusteet)
puh. 0295 251 287

Lapin ELY-keskus
johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen
puh. 0295 037 354

Lapin ELY-keskus
vesitalousasiantuntija Anna Kurkela
puh. 0295 037 398

Kuva: Ounasjoki, Ylikylä 20.4.2023. © Lapin ELY-keskus