Julkaistu: 28.10.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvia odotettavissa Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä

Viime päivien ja viikkojen lumi- ja vesisateiden vuoksi Pohjois-Pohjanmaan jokivesissä on odotettavissa tulvia lähipäivinä. Useassa joessa vesimäärä ja vedenkorkeus ylittää moninkertaisesti ajankohtaan nähden keskimääräiset tasot. Joillakin paikoin ollaan lähellä kevättulvien vesimääriä tai vedenkorkeuksia.  Esimerkiksi Pattijoella tulvahuippu on ennusteiden mukaan tänään ja vastaavasti Iijoen Jongunjärvellä marraskuun alkupäivinä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.

Kuivajoki

Oijärven pinta noussee lokakuun loppuun mennessä n. 40 senttimetriä, tasolle N60 +90,45 m.

Iijoki

Raasakan voimalaitoksella virtaamahuippu tulee marraskuun alussa ja ylittänee 500 m3/s tason.

Jongunjärven pinta noussee marraskuun alussa tasolle 120.3 m joka on noin 80 cm nykytilannetta korkeammalla.

Kiiminkijoki

Kiiminkijoen virtaamat nousevat kuun loppuun mennessä tasolle 250 m3/s joka on noin 5-kertainen ajankohdan tyypilliseen virtaamaan nähden ja suunnilleen saman suuruinen kuin kevään 2020 tulva.

Pattijoki

Vesistömallin mukaan Pattijoen tulvahuipun ennustetaan olevan tänään 28.10. Tulvahuipusta tulee suunnilleen saman suuruinen kuin heinäkuun rankkasadetulvan tulvasta. Tulvahuippua leikataan johtamalla vesiä Haapajärven tekoaltaaseen.

Siikajoki

Siikajoen Harjunnivan mittauspaikalla tulvahuippu on huomenna 29.10. ja on suuruudeltaan noin 200 m3/s. Uljuan altaan säännöstelyllä pyritään pitämään Harjunnivan tulvahuippu alle 200 m3/s suuruisena koska suurempi virtaama haittaa tieliikennettä. Säännöstelyluvan mukaan Harjunivan virtaama pitäisi pitää alle 160 m3/s suuruisena, mutta tässä vesitilanteessa se ei onnistunut.

Vesistömallin mukaan tulovirtaama Uljuaan on huipussaan tänään ja on noin 90 m3/s. Lähtövirtaama altaasta on tällä hetkellä 32 m3/s jota voidaan tarpeen mukaan pienentää, mikäli 200 m3/s raja uhkaa ylittyä Harjunnivalla.  Uljuan vedenpinnan ennustetaan nousevan tasolle ~N43 +78,8 m.

Kortteisen tekojärvellä ja Iso-Lamujärvellä on mahdollista, että säännöstelylupaan kirjattuja ylärajoja ei pystytä noudattamaan.

Länkelän mittauspisteessä tulvahuippu on suuruudeltaan noin 250 m3/s. Ajankohdan mediaanivirtaama on noin 35 m3/s

Pyhäjoki

Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 15 cm keskimääräistä ylempänä. Juoksutuksia jatkettanee nykytasollaan (9–10 m3/s), kunnes mahdollisten pakkasten aiheuttamat hyydeongelmat pakottavat juoksutusta pienentämään.

Tolpankosken mittauspisteessä virtaamahuipun ennustetaan olevan tänään noin 160 m3/s. Ajankohdalle tyypillinen virtaama on noin 30 m3/s.

Kalajoki

Kalajoen Niskakosken mittauspisteessä virtaamahuipun ennustetaan olevan tänään noin 175 m3/s. Ajankohdalle tyypillinen virtaama on noin 25 m3/s.

Kalajoen yläosan säännöstellyillä järvillä pinnankorkeudet ovat hieman keskimääräistä korkeammalla, jonka vuoksi järvistä juoksutettavat vesimäärät ovat ajankohtaan nähden tavanomaista suurempia.  Tämän vuoksi Jämsänkosken padolla on aloitettu ohijuoksutus 27.10.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen (valtakunnallinen vesistömalli hydrologiset ennusteet), p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi