Julkaistu: 27.5.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvavesi nousee lähipäivinä vahinkorajalle Rovaniemellä ja Kittilässä

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat

Rovaniemellä ja Kittilässä vesi nousee lähelle tulvahuippua viikon vaihteessa. Molemmilla alueilla tulvahuippu on pitkä ja kestää todennäköisesti viikon ajan. Kittilässä tulvan arvioidaan nousevan vuoden 2005 tulvan tasolle ja Rovaniemellä vahinkorajan yläpuolelle tai jopa vuoden 1993 tulvan tasolle. Virtaaman arvioidaan olevan Kittilässä yli 1000 m3/s ja Rovaniemellä 4000 – 4200 m3/s. ELY-keskus varoittaa jokien suurista virtaamista ja petollisista rantapenkereistä.

Jokien virtaamat ovat Lapissa olleet lähipäivät nopeassa kasvussa lämpöaallon aiheuttaman voimakkaan lumen sulannan vaikutuksesta. Pohjois-Lapin alueelle on tiedossa muutaman päivän viileää sateetonta säätä, mikä hidastaa sulantaa ja tasaa tulvahuippuja pidemmälle aikavälille. Alkuviikosta lämpeneminen alkaa uudestaan ja todennäköisesti sulattaa loput lumet valuma-alueilta. Jos ensi viikolla tulee runsaita sateita, se voi vaikuttaa tulvahuippuihin merkittävästi.

Kaikissa vesistöissä vedenkorkeudet tulevat nousemaan vielä noin 1,5 – 2 metriä nykyisestä korkeudesta. Mikäli aiemmat tulvaennätykset ylittyvät, saattavat tulvat aiheuttaa vahinkoja kohteissa, joilla tulvavahinkojen riskiä ei ole aiemmin todettu.

Ivalojoella viileä sää tasoittaa tulvahuippua ja vedenkorkeuden arvioidaan olevan korkeimmillaan ensi viikon puolivälin vaiheilla. Tulva jää tämän hetken ennusteen mukaan vahinkorajan alapuolelle. Koska lumista on vielä yli puolet sulamatta, voi tulva kasvaa suureksi, jos sää lämpenee ennustettua voimakkaammin tai saadaan sateita. Virtaaman arvioidaan olevan noin 600-800 m3/s välillä.

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan ensi viikon loppupuolella. Virtaamien ennustetaan kasvavan myös Tornionjoella tavanomaista kevättulvaa suuremmiksi (noin 3100 – 3500 m3/s välillä). Näillä näkymin Tornionjoen vedenpinta jää Torniossa ja Pellossa tulvapenkereiden alapuolelle, mutta pengerrettyjen alueiden ulkopuolella voi syntyä jonkin verran vahinkoja.

ELY-keskus varoittaa jokien suurista virtaamista ja petollisista rantapenkereistä

Kansalaisten tulee ottaa huomioon tavanomaista suuremmat vedenvirtausnopeudet. Veneily ja muu liikkuminen tulvavesissä on vaarallista. Lisäksi rannat ovat eroosioherkkiä ja voivat syöpyä virtaavan veden vaikutuksesta petollisiksi.

Ranta-alueilla tulee huolehtia laitureiden, veneiden ja kaikkien muidenkin rakenteiden turvallisesta kiinnityksestä ja suojaamisesta. Viljelijöiden tulee välttää lietteen ajamista tulviville pelloille, koska se lisäisi ravinnekuormitusta. Poikkeuksellisen suuri tulva nostaa vettä monille paikallis- ja kantateille.

Seuraa tulvatilannetta

Seuraava Lapin aluetta koskeva tulvatiedote annetaan perjantaina ja lisäksi tilanteesta tiedotetaan muun muassa Twitterissä. Mikäli olosuhteet muuttuvat ennustetusta, siitä tiedotetaan välittömästi. Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne-sivulla. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 282, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus (Tulvakeskus), puh. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen

·         Lapin pelastuslaitoksen tulva 2020-sivut

·         www.ymparisto.fi/tulvaohjeet

·         Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen

Jaa tulvahavaintosi Sää-sovelluksella

·         Ilmatieteenlaitoksen Sää-sovellus

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen yhteiset tiedotteet

·         Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedotteet

Tulvatilanteen seuranta

·         Tulvatilannetta koko Suomessa voi seurata lähes reaaliajassa valtakunnallisilla vesitilanne ja ennusteet-sivuilla

·         Jatkuvasti päivittyvä kartta: Tulvavaroitukset ja vesistöennusteet

·         Vesitilanne ja tiedotteet löytyvät myös uudesta vesi.fi-palvelusta

·         Ajankohtainen liikennetieto: TMFG:n liikennetilanne-palvelusta

·         ELY-keskusten yhteinen tulvasivu

·         Lapin pelastuslaitoksen Lapin tulvasivut 2020 -sivut

Twitter

·         #tulva OR #tulvat ja #Lapintulvat

·         @pinnanalta (Syken hydrologit)

·         @Lapin_ELY (Lapin ELY-keskus)

·         @meteorologit (Ilmatieteen laitos)

·         @Lapinpelastus (Lapin Pelastuslais

Kuva: Lapin ELY-keskus, tulva Rovaniemen Lainaanrannassa 26.5.2020.