Julkaistu: 5.6.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvatilanne helpottaa Kemijoella, Ounasjoella ja Ivalojoella – Tornionjoella tulvahuippu ensi viikolla

Lapin ELY-keskus, Tulvakeskus ja Lapin pelastuslaitos tiedottavat

Tornionjoella tulvahuippu on ensi viikolla. Vielä on suuria vedenkorkeuksia muillakin vesistöillä, mutta pääosin vedenpinnat ovat laskemassa kohti kesävedenkorkeuksia. Lähipäivien sateet voivat hidastaa vedenkorkeuksien alenemista tai voivat jopa pysäyttää sen. Tornionjoen tulvasta on tulossa tavanomaista kevättulvaa hieman suurempi ja sateet voivat nostaa virtaamia ennustettua suuremmaksi. Kittilässä, Ivalossa ja muissakin Lapin vesistöissä pitkä ja poutainen sulamiskausi ja kylmä jakso tasasivat virtaamia ja alueet selvisivät laajemmilta tulvavahingoilta. Rovaniemellä koettiin harvinaisen suuri kevättulva, joka oli yhtä suuri kuin vuonna 1993.

Tornionjoella virtaamat alkavat vähitellen nousta ja tulvahuippu on ennusteen mukaan ensi viikon puolivälin vaiheilla. Tornionjoen vedenkorkeuksien odotetaan nousevan vielä noin 30 – 50 cm. Tulva on suurempi kuin tavanomainen kevättulva, mutta se jää selvästi pienemmäksi kuin vuoden 1968 ennätystulva. Tulvan suuruuteen vaikuttaa merkittävästi lähipäivien sateet ja sulamattoman lumen määrä Tornionjoen pohjoisella valuma-alueella Ruotsin puolella.

Ivalojoella tulva jakaantui yhden suuren tulvan sijasta kahteen pienempään tulvahuippuun. Suurimmillaan tulva oli 3.6., jolloin vedenkorkeus oli Ivalossa korkeudessa N60+122,47 metriä ja virtaama Pajakosken havaintoasemalla oli 885 m3/s. Tulva oli 2000 luvun tulvista kolmanneksi suurin ja sen toistuvuus oli suunnilleen kerran 25 vuodessa toistuva tulva. Tulvahuippu oli melko lähellä samaa tasoa kuin vuoden 2000 tulvassa, jolloin virtaama oli 900 m3/s ja jäi selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2005, jolloin virtaama oli 1045 m3/s. Tulvapenkereet pelastivat jälleen Ivalon laajemmilta tulvavahingoilta.

Kittilässä Ounasjoen vedenkorkeus oli monta päivää muutaman sentin vahinkorajan alapuolella. Korkeimmillaan Ounasjoen virtaamat olivat 31.5., jolloin kirkonkylän havaintoasemalla mitattiin vedenkorkeudeksi N60+176,77 metriä. Tulva oli samankokoinen kuin vuonna 2012 tulvassa, mutta jäi selvästi vuoden 2005 tulvaa pienemmäksi. Laajemmilta tulvavahingoilta vältyttiin.

Rovaniemellä tulva oli korkeimmillaan 31.5., jolloin se oli Lainaan havaintoasemalla korkeudessa N2000+77,62 metriä. Virtaama oli suurimmillaan 4147 m3/s (Valajaskosken havaintoasema). Tulvan toistuvuus on suunnilleen kerran 20 vuodessa toistuva tulva ja sen suuruus oli hyvin lähellä samaa tasoa kuin vuoden 1993 tulvassa (ks. taulukko ja kuva). Laajemmilta vahingoilta vältyttiin hyvin tehtyjen tilapäisten suojausten ansiosta, mutta joitakin vahinkoja tuli erityisesti jokivarsien mökeille ja tiestölle, lisäksi jätevedenpumppaamoita jouduttiin sulkemaan.

Kuvassa on verrattu Rovaniemen tulvavuosien 1973,1993 ja 2020 virtaamia. Ounasjoelta tuleva virtaaman suuruus (Marraskoski), Kemijoelta tulevan virtaaman suuruus (Vanttauskoski+Permantokoski) sekä Seitakorvan juoksutus olivat hyvin samansuuruisia kaikkina ko. tulvavuosina. Tulvat olivat hyvin identtisiä keskenään ja niiden toistuvuus on kerran 20 vuodessa toistuva tulva.

Taulukko: Tulvavuosien suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat Rovaniemellä

Tulvavuosi

 

 

Vedenkorkeus
Lainas (N2000+m)

 

 

Virtaama
Valajaskoski (m3/s)

 

 

1973

77,78

3979

1993

77,68

4207

2020

77,62

4147

Tilanne tiestöllä

Tulvan takia on edelleen suljettuna maantie 19618 Kainuunkyläntie Ylitorniolla sekä maantie 19563 Semekurtan poroaitatie Inarissa. Semekurtan tien varressa ei ole vakituista asutusta. Ajantasainen liikennetilanne https://liikennetilanne.tmfg.fi

Lisätietoja tiestön osalta: kunnossapitovastaava Kari Parikka, puh, 0295 037 247.

Lapin pelastuslaitoksen yleisjohtovastuu päättyi

Pahimman tulvatilanteen helpottaessa Lapin pelastuslaitos purki Lapin tulvatilanteen yleisjohtovastuun 4.6.2020. Pelastuslaitos kiittää kiinteistöjen omistajia omatoimisesta tulviin varautumisesta. Hyvän varautumisen ansiosta saatiin merkittäviä säästöjä tulvavahinkojen osalta.

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä

Lapin pelastuslaitoksen tulvainfopuhelin (p. 040 126 4030) suljetaan 5.6. klo 21. Jatkossa viranomaiset vastaavat kyselyihin virka-aikana.  Virka-ajan ulkopuolella päivystävä palomestari on tavoitettavissa numerosta 040 152 8650. Lapin pelastuslaitos yhdessä VAPEPAn kanssa valmistelee seuraavaksi tilapäisten tulvasuojausten purkamista.

Seuraava Lapin aluetta koskeva Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tulvatiedote annetaan ensi viikolla ja lisäksi tilanteesta tiedotetaan muun muassa Twitterissä. Mikäli olosuhteet muuttuvat ennustetusta, siitä tiedotetaan välittömästi. Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne-sivulla. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 282, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus (Tulvakeskus), puh. 0295 251 731 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen

Jaa tulvahavaintosi Sää-sovelluksella

Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen yhteiset tiedotteet ja Lapin pelastuslaitoksen tiedotteet

Tulvatilanteen seuranta

Twitter

Rovaniemen tulvavuosien 1973, 1993 ja 2020 virtaamat lähimmillä havaintoasemilla

Kuva: Rovaniemen tulvavuosien 1973, 1993 ja 2020 virtaamat lähimmillä havaintoasemilla