Julkaistu: 3.4.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tulviin

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva Kiiminki-, Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin varautumaan kyseisillä alueilla tavanomaista suurempiin tulviin.

Iijoen virtaama ja valuma-alueen lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Iijoella lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja ennusteiden mukaan huhtikuun puolivälin jälkeen ja tulvahuippu yleensä ajoittuu toukokuun puolivälin tienoille. Ii- ja Kuivajoella on mahdollisuus ennätystulvaan. Pudasjärven kunnan kanssa on aloitettu säännöllinen yhteydenpito tulviin varautumisessa.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jää todennäköisesti keskimääräistä selvästi pienemmäksi. Lumet ovat näillä alueilla osittain sulaneet talven aikana ja lumen vesiarvot ovat ajankohtaan nähden pienet.

Jokijäiden vahvuudet ovat tavanomaista pienemmät. Tästä johtuen jäiden sahausta ei voida eikä tarvitse tehdä. Jääpatoja ennustetaan muodostuvan keskimääräistä vähemmän.

Kevättulvan suuruus riippuu lumen vesiarvon lisäksi paljolti kevään säistä. Yöpakkaset hidastavat tulvan kehittymistä. Runsaat tulva-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut poikkeuksellisiin kevättulviin.

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tulviin mm. Iijoella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumalla kiinteistöjen suojaamiseen.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa

Lisätietoja:

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, p. 0295 251 731

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi