Julkaistu: 16.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvat ovat olleet Keski-Suomessa keskimääräistä korkeampia – suurten järvien vedenpinnat vielä nousussa

Runsaslumisen talven jälkeen oli odotettavissa tavanomaista korkeampia kevättulvia. Kuukausi sitten ennustettiin pahempia tulvia verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Tulvat ovat pääosin jo saavuttaneet huippunsa, mutta isojen järvien pinta on vielä nousussa. Tulva on kuitenkin voinut aiheuttaa tai tulee aiheuttamaan haittaa ja vahinkoa useiden järvien ranta-alueilla, varsinkin maataloudelle ja alimmille rantarakenteille.

Eri järvien vedenpintojen tilanne ja ennuste

Keiteleen vedenpinnan on arvioitu nousevan vielä 10–20 cm ja huippu saavutetaan vasta kesäkuussa. Keiteleen yläpuolisissa vesistöissä vedenpinnat ovat nousseet tai nousemassa paikoitellen runsaastikin keskimääräistä kevätmaksimia ylemmäksi. Koliman vedenpinta nousee seuraavan viikon parin aikana vielä n. 10 senttimetriä lisää saavuttaen korkeuden, joka on 30–40 cm keskimääräistä kevätmaksimia ylempänä. Kivijärven pintakin nousee selvästi tavanomaista ylemmäksi tänä keväänä.

Koliman lisäksi muillakin järvillä tulva on noussut huomattavasti tavanomaista korkeammalle. Saarijärven reitillä Lannevesi on tällainen järvi, jonka tulva kääntyy pian jo laskuun. Jyväskylän seudulla Muuratjärven tulva on myös huomattavan korkea, ollen tällä hetkellä huipussaan. Näillä järvillä tämän kevään kaltainen tulva toistuisi keskimäärin kerran n. 20 vuodessa.

Päijänteen vedenpinta on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja vuodenajalle tyypilliseen tapaan nousussa. Vedenkorkeus saavuttanee huippunsa vasta kesäkuun loppupuolella, jolloin sen ennustetaan olevan 10–20 cm ylempänä kuin keskimäärin samaan aikaan vuodesta.

Lisää tietoa ajankohtaisesta vesitilanteessa saa vesi.fi-palvelusta.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija
Timo Sokka
p. 0295 024 816

Kuva: Keski-Suomen ELY-keskus