Tulvaryhmät

Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmä 

Kemijoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven merkittävien tulvariskialueiden viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Tutustu Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Kemijoen tulvaryhmä kokoontui 23.1.2024
Julkaistu: 8.2.2024

Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous pidettiin 23.1.2024.  Kokouksessa käytiin läpi Kemijoen vesistöalueen tulvariskien alustavan arvioinnin tarkistamisen tilannekatsaus. Alustavan arvioinnin kuuleminen on 15.3–15.6. Kuntien tulee päivittää hulevesitulvariskien osalta alustava arviointi kuluvan vuoden aikana. Toimenpiteiden edistämisen osalta kokouksessa nähtiin tilannekatsaus Rovaniemen ja Kemijoen uusiin tulvakarttoihin, jotka valmistuvat tämän vuoden aikana. Lisäksi kuultiin Rovaniemen ja Kittilän tulvasuojeluhankkeiden tilanne. Rovaniemellä on saatu lähes valmiiksi Pulkamontie-Villenväylän tulvapenger ja ensi kesänä toteutetaan Lainaanrannan ja Halvarinrannan tulvasuojaukset. Kittilässä on valmistunut Pääskylänniemen jatkopenger ja seuraavaksi aloitetaan keskustaan sijoittuvan kolmannen vaiheen suunnittelu. Kokouksessa keskusteltiin lisäksi tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta yksityisillä mailla.

Seuraavan kokouksen ajankohta on syksyllä 2024.

Kokouksen pöytäkirjan voi halutessaan pyytää Lapin ELY-keskuksesta tulvaryhmän sihteeriltä.

Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Tulvaryhmän toimintakausi on 1.6.2022–22.12.2024Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Lapin liiton edustaja. 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Lapin liittoJukka Aula Eeva-Maria Maijala 
Lapin ELY-keskusArto Seppälä Niina Karjalainen 
Lapin pelastuslaitosNiko AuttiTomi Ollila 
Enontekiön kuntaKimmo Lämsä Arto Kantola 
Kemijärven kaupunki Eero Saarijärvi Martti Valkola 
Keminmaan kunta Jussi Korpi Merja Kemppainen 
Kittilän kuntaRoni JänkäläRaimo Kurkinen
Pelkosenniemen kunta Heidi Karnaattu Mikael Helistekangas 
Posion kunta Taneli Mertaniemi 
Rovaniemen kaupunki Marko RautioJanne Alkki
Sallan kunta Olli Aatsinki Mika Onkamo 
Savukosken kunta Kari Kilpimaa Jouni Halonen 
Sodankylän kunta Mikko Pyhäjärvi Juha Karppinen 
Tervolan kunta Mika Simoska 
Kemijoki Oy (asiantuntija)Sakari PyhäjärviHeikki Poikela

 

Tulvaryhmän sihteeri on Anna Kurkela (Lapin ELY-keskus).