Tulvaryhmät

Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmä 

Kemijoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Rovaniemen, Kittilän ja Kemijärven merkittävien tulvariskialueiden viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Tutustu Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Kemijoen tulvaryhmä kokoontui 31.1.2023
Julkaistu: 14.2.2023

Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous pidettiin 31.1.2023.  Kokouksessa käytiin läpi tulvaryhmän tehtävät ja sovittiin ryhmän toimintatavoista. Kokouksessa päätettiin pyytää tulvaryhmän asiantuntijajäseniksi samat organisaatiot kuin olivat tulvaryhmän edelliselläkin kaudella, eli Kemijoki Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto Lapin piiri ja Kemijoen vesiensuojeluyhdistys.  Kemijoen tulvariskien hallinnan tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämistä käytiin läpi ja kuultiin Rovaniemen ja Kittilän tulvasuojelun tilannekatsaukset. Rovaniemellä tulvasuojelun yleissuunnitelma on valmistunut ja tarkempaan rakennesuunnitteluun on edennyt neljä aluetta, Lainaanranta, Pulkamontie, Halvarinranta ja Saaren koulun alue. Kittilässä terveyskeskuksen ja Pääskylänniemen tulvapenkereet ovat valmiit ja Pääskylänniemen jatkopenger on toteutusvaiheessa.

Seuraavan kokouksen ajankohta on syksyllä 2023.

Kokouksen pöytäkirjan voi halutessaan pyytää Lapin ELY-keskuksesta tulvaryhmän sihteeriltä.

Kemijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Tulvaryhmän toimintakausi on 1.6.2022–22.12.2024Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Lapin liiton edustaja. 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Lapin liittoJukka Aula Eeva-Maria Maijala 
Lapin ELY-keskusArto Seppälä Niina Karjalainen 
Lapin pelastuslaitosAri Saarenpää Niko Autti, Tomi Ollila 
Enontekiön kuntaKimmo Lämsä Arto Kantola 
Kemijärven kaupunki Eero Saarijärvi Martti Valkola 
Keminmaan kunta Jussi Korpi Merja Kemppainen 
Kittilän kuntaAntti VuokilaRaimo Kurkinen
Pelkosenniemen kunta Heidi Karnaattu Mikael Helistekangas 
Posion kunta Kari Laurila Taneli Mertaniemi 
Rovaniemen kaupunki Marko RautioJanne Alkki
Sallan kunta Olli Aatsinki Mika Onkamo 
Savukosken kunta Kari Kilpimaa Jouni Halonen 
Sodankylän kunta Mikko Pyhäjärvi Juha Karppinen 
Tervolan kunta Mika Simoska 

 

Tulvaryhmän sihteeri on Anna Kurkela (Lapin ELY-keskus).