Tulvaryhmät

Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Vantaanjoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Vantaanjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Riihimäen merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen 

Tutustu Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Hämeen liiton edustaja. Tulvaryhmän sihteeri päätetään tulvaryhmän aloituskokouksessa. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Hämeen liittoPaula Mustonen (pj.) Heidi Koponen 
Hämeen ELY-keskusMilla Torkkel (vara pj.) Elina Mäkäläinen (siht.) 
Uudenmaan liitto Tanja Lamminmäki Kaarina Rautio 
Uudenmaan ELY-keskus Olli Jaakonaho Kari Rantakokko 
Hausjärven Kunta Jouni Mattsson  Toni Haavisto 
Hyvinkään kaupunki Silja Suominen Mika Lavia 
Riihimäen kaupunki Päivi Sundman Maria Vasko 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos Mika Koukku  
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Yrjö Jalava