Tulvaryhmät

Turun rannikkoalueen tulvaryhmä

Turun rannikkoalueen tulvaryhmä vastaa hallintasuunnitelman valmistelussa tarvittavasta viranomaisyhteistyöstä. Tulvaryhmässä ovat edustettuina Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Turun kaupunki, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä muut merkittävät intressiryhmät tulvariskialueeseen liittyen 

Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Tulvaryhmien tehtävät: 

  • Käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset 
  • Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet 
  • Hyväksyä ehdotus suunnitelmaksi ja siihen liittyviksi toimenpiteiksi 
  • Järjestää tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa 

Tutustu Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Turun rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 15.11.2022
Julkaistu: 10.2.2023

Turun rannikkoalueen tulvaryhmä kokoontui 15.11.2022. Kokouksessa käsiteltiin tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden toteumaa.

Turun rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Varsinais-Suomen liiton ja sihteerinä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Varsinais-Suomen liitto Heikki SaarentoTimo Juvonen
Varsinais-Suomen ELY-keskus Juha-Pekka Triipponen Mirja Koskinen
Turun kaupunki Jyrki Lappi Anna Räisänen
Varsinais-Suomen pelastuslaitos  Heikki NiemiJuhVirto

 

Lisäksi Turun tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsen
Turun kaupunki  Liisa Vainio 
Turun kaupunki Satu Tiainen 
Turun kaupunki Mervi Lehto 
Turun kaupunki Kimmo Suonpää 
Turun Satama Oy Markku Alahäme 
Turun Satama Oy Jouni Hilden 
Turun Vapaavarasto Oy Stefan Lindström 
Varsinais-Suomen ELY-keskus Ilkka Myllyoja (sihteeri)