Tulvaryhmät

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmä

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä alueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävänä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Loviisan rannikon tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen 

Tutustu Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 15.09.2021
Julkaistu: 10.2.2023

Kuulemispalautteen vastineiden hyväksyminen. Tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen viimeistely. Hallintasuunnitelman hyväksyminen. Tulvaryhmän toiminta toimeenpanovaiheessa.

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä ovat toimineet Uudenmaan liiton edustajat. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään. Lisäksi tulvaryhmän työskentelyyn on osallistunut kutsuttuna pysyviä asiantuntijoita. Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano on suunnittelukaudella ollut seuraava: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Uudenmaan liittoKaarina Rautio (pj.)Tanja Lamminmäki (sihteeri)
Uudenmaan ELY-keskusKari Rantakokko (varapj.)Olli Jaakonaho
Loviisan kaupunkiMarkus LindroosSuvi Peltola
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosJari TähtinenReijo Houni

 

Lisäksi Loviisan tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsen
Fortum OyjAri-Pekka Kirkinen
Fortum OyjJoni Niiranen (varajäsen)
Säteilyturvakeskus STUKMarko Marjamäki
Säteilyturvakeskus STUKThomas Lehtomäki (varajäsen)