Tulvaryhmät

Lapväärtin–Isojoen vesistöalueen tulvaryhmä

Lapväärtin-Isojoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Lapväärtin-Isojoen merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Tutustu Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Lapväärtin–Isojoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja. Tulvaryhmän sihteeri päätetään tulvaryhmän aloituskokouksessa. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (puheenjohtaja)Vincent Westberg Sari Yli-Mannila
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (luonnonsuojelu)Leena Rinkineva-Kantola Olli Autio 
Varsinais-Suomen ELY-keskus Kyösti Nousiainen Markus Leppikorpi 
Etelä-Pohjanmaan liittoMari VäänänenSusanna Anttila
Pohjanmaan liittoChristine Bonn Riikka Asunmaa
Pohjanmaan ELY-keskus Frank Norrén Juha Tuorila 
Isojoen kunta Jouni Niemi Marjo Saari 
Kristiinankaupunki Niklas Brandt N.N.
Karijoen kunta Heikki Rinta-Hoiska Ahti Malm 
Teuvan kunta Matti Hakola N.N.
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie 
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Karl-Gustav Svedjebäck 

 

Lisäksi Lapväärtin-Isojoen tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (sihteeri) Petter Höglund 
Kalatalousalue (Kristiinankaupunki–Isojoki) Paavo Rantala  Paul Hautaviita 
Suomen metsäkeskus Janne RantaJouko Potila
Lapväärtin jakokunta Henrik Björses Guy Bergkulla 
ÖSP Matias Ålgars Bo-Gustav af Hällström