Tulvaryhmät

Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Laihianjoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Laihianjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Laihianjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Laihianjoen merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen 

Tutustu Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Laihianjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja. Tulvaryhmän sihteeri päätetään tulvaryhmän aloituskokouksessa. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (puheenjohtaja)Kim Klemola Suvi Saarniaho-Uitto 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (liikenne-vastuualuee)Tanja Västi N.N.
Pohjanmaan liittoChristine Bonn Riikka Asunmaa
Pohjanmaan ELY-keskus Juha Tuorila Frank Norrén 
Laihian kunta Anna Annila Jari Mansikka-aho 
Mustasaaren kunta Kim Ehrs Thomas Nyqvist
Vaasan kaupunki Antti Ruokonen N.N.
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Johan Sandell
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mika Sivil
 

 

Lisäksi Laihianjoen tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (sihteeri) Erika Raitalampi 
FinaviaTuija Hänninen Kirsi Pitkäranta 
Jakokunnat Helsingby – Karkkimala – Tuovila (yksi edustaja) Bjarne Mara  Jens Fochsell 
MTK Etelä-Pohjanmaa Hannu Uitto Yrjö Ojaniemi