Tulvaryhmät

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Kyrönjoen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kyrönjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kyrönjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Kyrönjoen merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen 

Tutustu Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustaja. Tulvaryhmän sihteeri päätetään tulvaryhmän aloituskokouksessa. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (puheenjohtaja)Karoliina Laakkonen-PöntysLiisa Maria Rautio
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Sari Yli-Mannila Juhani Huhtamäki 
Etelä-Pohjanmaan liittoTimo LaksoMari Väänänen
Pohjanmaan liittoChristine Bonn Pirjo Niemi
Varsinais-Suomen ELY-keskus Mika Sivil Markus Leppikorpi 
Pohjanmaan ELY-keskus Frank Norrén Juha Tuorila 
Ilmajoen kunta Sari Paananen sij. Tiina Penttilä Markku Rinta 
Isonkyrön kunta Antti Lammi Jaakko Pukkinen 
Kauhajoen kaupunki Harri Virtanen Eetu Myllyniemi 
Kurikan kaupunki N. N. N. N. 
Mustasaaren kunta Kim Ehrs Mats Lall 
Vaasan kaupunki Antti Ruokonen Vesa Lehtinen 
Seinäjoen kaupunki Jyrki Kuusinen Keijo Kaistila 
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Kari Pajuluoma Keijo Kangastie 
Pohjanmaan pelastuslaitos Krister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari 

 

Lisäksi Kyrönjoen tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (sihteeri) Suvi Saarniaho-Uitto / Erika Raitalampi 
Vaasan vesi Tommi Sundberg 
Seinäjoen Energia, Vaasan energia ja Koskienergia (yksi yhteinen edustaja)Kari Roos / Seinäjoen energia Tapio Ollilla / Koskienergia 
Kyrönjoen alaosan jakokunta ja pengerrysyhtiö (yksi edustaja) Fredrik Hagberg Mikael Bergfors 
MTK Etelä-Pohjanmaa  Yrjö Ojaniemi  Hanna Helander 
ÖSP Johanna Nyman Jan Flemming 
Kyrönjoen yläosan pengerrysyhtiö Anssi Saunamäki / Heikki Tuurinkoski Antti Koski 
Suomen metsäkeskus Jouko Hautamäki Päivi Tiiva