Tulvaryhmät

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä vastaa hallintasuunnitelman valmistelussa tarvittavasta viranomaisyhteistyöstä. Tulvaryhmässä ovat edustettuina maakuntien liitot, ELY-keskukset, kunnat, pelastustoimi sekä muut merkittävät intressiryhmät.

Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Tulvaryhmien tehtävät: 

  • Käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset 
  • Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet 
  • Hyväksyä ehdotus suunnitelmaksi ja siihen liittyviksi toimenpiteiksi 
  • Järjestää tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa 

Tutustu Kokemäen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 29.12.2022
Julkaistu: 2.2.2023

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Satakuntaliiton ja sihteerinä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsen
Satakuntaliitto Asko Aro-Heinilä 
Hämeen liitto Paula Mustonen  
Pirkanmaan liitto Satu Appelqvist 
Hämeen ELY-keskus Merja Suomalainen 
Pirkanmaan ELY-keskus Simo Ylönen
Varsinais-Suomen ELY-keskusJuha-Pekka Triipponen 
Huittisten kaupunki Seija Holmi 
Kokemäen kaupunki  Arto Perttula 
Nakkilan kunta Kari Ylikoski 
Porin kaupunki Taina Koivisto 
Sastamalan kaupunki Pasi Lähteenmäki 
Tampereen kaupunki Anne Tuominen 
Satakunnan pelastuslaitos  Petri Ekberg 
Pirkanmaan pelastuslaitos Jyrki Paunila 

 

Lisäksi Kokemäenjoen tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsen
Satakuntaliitto Anne Nummela  
Kokemäenjoen säännöstely-yhtiö Pekka Pollari 
UPM Energy OY Mikael Rytkönen 
Varsinais-Suomen ELY-keskus Ilkka Myllyoja (sihteeri)