Tulvaryhmät

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä vastaa hallintasuunnitelman valmistelussa tarvittavasta viranomaisyhteistyöstä. Tulvaryhmässä ovat edustettuina maakuntien liitot, ELY-keskukset, kunnat, pelastustoimi sekä muut merkittävät intressiryhmät.

Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Tulvaryhmien tehtävät: 

  • Käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset 
  • Asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet 
  • Hyväksyä ehdotus suunnitelmaksi ja siihen liittyviksi toimenpiteiksi 
  • Järjestää tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa riittävä vuorovaikutus viranomaisten sekä elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa 

Tutustu Kokemäen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 29.12.2022
Julkaistu: 2.2.2023

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2022–2027

Tulvaryhmän puheenjohtaja on Satakuntaliiton edustaja ja sihteeri on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään seuraavat edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään: 

OrganisaatioJäsen
Satakuntaliitto Kristiina Salonen
Hämeen liitto Paula Mustonen  
Pirkanmaan liitto Satu Appelqvist 
Hämeen ELY-keskus Jukka Sainio
Pirkanmaan ELY-keskus Piia Tikka
Varsinais-Suomen ELY-keskusJuha-Pekka Triipponen 
Huittisten kaupunki Seija Holmi 
Kokemäen kaupunki  Arto Perttula 
Nakkilan kunta Sanna Kopra-Virtanen
Porin kaupunki Taina Koivisto 
Sastamalan kaupunki Pasi Lähteenmäki 
Tampereen kaupunki Pekka Heinonen
Satakunnan pelastuslaitos  Petri Ekberg 
Pirkanmaan pelastuslaitos Janne Latsa

 

Lisäksi Kokemäenjoen tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsen
Satakuntaliitto Anne Nummela  
Kokemäenjoen säännöstely-yhtiö Pekka Pollari 
UPM Energy OY Mikael Rytkönen 
Varsinais-Suomen ELY-keskus Ilkka Myllyoja (sihteeri)