Tulvaryhmät

Kemin rannikkoalueen tulvaryhmä 

Kemin tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä Kemin tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Kemin merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen
  • Asiantuntemuksen jakaminen

Tutustu Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

 

Tulvaryhmä tiedottaa

Kemin tulvaryhmän kokous pidettiin 5.12.2023
Julkaistu: 5.12.2023

Kemin tulvaryhmä kokoontui 5.12.2023. Kokouksessa Lapin ELY-keskus esitteli katsauksen tulvariskien alustavaan arviointiin. Kemin osalta arviointiin ei ole tulossa isoja muutoksia edelliseen vuonna 2018 tehtyyn alustavaan arviointiin. Kunta tekee arvioinnin hulevesitulvien osalta. Kokouksessa käytiin läpi toimenpiteiden edistymisen tilannetta. Todettiin, että Kemin kaupunki edistää alueen tulvasuojelua mahdollisuuksien mukaan muiden maankäyttöhankkeiden yhteydessä ja pyrkii aloittamaan tulvasuojelun yleissuunnitelman laadinnan.

Seuraava kokous pidetään alkukesästä 2024.

Kokouksen pöytäkirjan voi halutessaan pyytää Lapin ELY-keskuksesta tulvaryhmän sihteeriltä.

Kemin rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano

Tulvaryhmän toimintakausi on 1.6.2022–22.12.2024. Tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Lapin liiton edustaja. 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Lapin liittoKalle Huusko Sari Ekorre 
Lapin ELY-keskusArto Seppälä Niina Karjalainen 
Lapin pelastuslaitosHarri Virtanen  Jyri Keränen
Kemin kaupunkiSaija Alakare Peter Brusila 

 

Tulvaryhmän sihteeri on Anna Kurkela (Lapin ELY-keskus).