Tulvaryhmät

Iijoen vesistöalueen tulvaryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Pohjois-Pohjanmaalla tulvaryhmät Iijoen, Kalajoen ja Pyhäjoen vesistöalueille, joille tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella on nimetty merkittävä tulvariskialue. Tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista 

Tulvaryhmässä on edustus vesistöalueen kunnilla, pelastuslaitoksella, Pohjois-Pohjanmaan liitolla ja ELY-keskuksella. Tarpeen mukaan tulvaryhmän kokoukseen voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Tulvaryhmissä on edustus vesistöalueen kunnista, pelastuslaitokselta, Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja ELY-keskuksesta.

Tutustu Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

Iioen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 13.10.2021
Julkaistu: 10.2.2023

Käydään lävitse kuulemispalaute. Tehdyt muutokset tulvariskiensuunnitelmaan. Tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksyminen. Käsitellään Koston- ja Irninjärven säännöstelyselvityten tuloksia.