Tulvaryhmät

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmä

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä alueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävänä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista. 

Lisäksi tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus suunnittelun aikana Helsingin ja Espoon rannikon tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen 

Tutustu Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

 

Tulvaryhmän tuorein kokouspöytäkirja:

Tulvaryhmän kokousmuistio 16.09.2021 (pdf)

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Tulvaryhmän puheenjohtajana ja sihteerinä ovat toimineet Uudenmaan liiton edustajat. Puheenjohtajan ja sihteerin toimikausi on sama kuin tulvaryhmän toimikausi. 

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmään edustettavat tahot ja kukin taho on nimennyt edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään. Lisäksi tulvaryhmän työskentelyyn on osallistunut kutsuttuna pysyviä asiantuntijoita. Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano on suunnittelukaudella ollut seuraava: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Uudenmaan liittoKaarina Rautio (pj.)Tanja Lamminmäki (sihteeri)
Uudenmaan ELY-keskusKari Rantakokko (varapj.)Olli Jaakonaho
Helsingin kaupunkiJouni KilpinenVille Hahkala
Espoon kaupunkiEsa RauhalaPaula Kuusisto-Hjort
Helsingin pelastuslaitosSami Lindberg
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosAntti LallukkaJuha Rajala

 

Lisäksi Helsingin ja Espoon tulvaryhmässä on pysyvinä asiantuntijajäseninä:

OrganisaatioJäsen
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSYLeena Sänkiaho
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSYMaaria Parry (varajäsen)
Helsingin kaupunkiReetta Kuronen
Helsingin kaupunkiEija Kivilaakso