Tulvaryhmät

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmä

Tulvaryhmän tehtävänä on käsitellä tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laaditut selvitykset, asettaa tulvariskien hallinnan tavoitteet ja hyväksyä ehdotus Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Tulvaryhmän tehtävä on myös seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden toteutumista.  

Tulvaryhmän tulee järjestää riittävä vuorovaikutus hallintasuunnitelman valmistelun eri vaiheissa Haminan ja Kotkan rannikkoalueen merkittävän tulvariskialueen viranomaisten, elinkeinonharjoittajien, maa- ja vesialueiden omistajien, vesien käyttäjien ja asianomaisten järjestöjen edustajien kanssa. 

Tulvaryhmien tarkoitus: 

  • Viranomaisten yhteistyön järjestäminen ja etutahojen kytkeminen suunnitteluun 
  • Näkemysten yhteen sovittaminen ja yhteisen tahtotilan luominen 
  • Asiantuntemuksen jakaminen 

Tutustu Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan.

Tulvaryhmä tiedottaa

 

Tulvaryhmän tuorein kokouspöytäkirja:

Tulvaryhmän kokousmuistio 22.06.2021 (pdf)

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmän kokoonpano

Kausi II, vuodet 2019–2022

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt tulvaryhmissä edustettuina olevat tahot ja ryhmien puheenjohtajat. Edustettuina olevat tahot ovat nimenneet itse edustajansa ja varaedustajansa tulvaryhmään. Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän puheenjohtajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustaja. Tulvaryhmän jäsenet ja varajäsenet on esitetty taulukossa: 

OrganisaatioJäsenVarajäsen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Leena Gunnar (pj.) Visa Niittyniemi (vpj.) 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tapio Tuukkanen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus Jukka Höytämö (2020 asti) 
Kymenlaakson liitto Elina Ronkanen Anna-Riikka Karhunen (2020 asti)
Kymenlaakson liittoKaisa Leino (10/2021-) 
Kotkan kaupunkiSara Vilander Marja Pelo 
Kotkan kaupunkiMatti Paavola (2020 asti) 
Haminan kaupunkiJukka Sandel (11/2021-) Ari Lonka (11/2021-) 
Haminan kaupunkiPetteri Kotonen (2021 asti) 
Kymenlaakson pelastuslaitosTimo Kuossari Juhani Carlson 
HaminaKotka Satama OyTimo Rosendahl (tulvaryhmän kutsuma asiantuntijajäsen)