Julkaistu: 9.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksia selvitetään Kyrönjoen alaosalla (Pohjalaismaakunnat)

Kesän 2022 aikana selvitetään rakennusten tarkempia kastumiskorkeuksia Kyrönjoen vesistöalueen alaosalla Isonkyrön, Mustasaaren ja Vaasan kuntien alueilla. Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeuksien selvitystä tehdään osana Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa vuosille 2022–2027.

Kyrönjoki on pohjalaisjoki, jonka jokivarsi on hyvin altis tulville. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat erityisesti maaston tasaisuus, maankohoaminen, maankäyttö sekä vähäjärvisyys. Ylistaro-Koivulahti ja Ilmajoki-Seinäjoki ovat nimetty valtakunnallisesti merkittäviksi tulvariskialueiksi.

Tulvariskissä olevien rakennusten kastumiskorkeus selvitetään alueella, jolla on riski harvinaisille, keskimäärin kerran 100 vuodessa tapahtuville tulville. Samanlaisia mittauksia on tehty aiempina vuosina Kyrönjoen yläosan, Lapuanjoen sekä Laihianjoen vesistöalueilla. Rakennusten tarkempien kastumiskorkeuksien selvittämisen tavoitteena on helpottaa tulviin varautumista, vähentää tulvavahinkoja ja edistää tulvan alle jäävien toimintojen tulvasuojelua. Selvitystyötä tekevät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen harjoittelijat Elli Pesonen ja Oona Sarkaranta. Mittaukset suoritetaan kiinteistöillä ja kiinteistöjen omistajia tiedotetaan mittauksista erillisellä kirjeellä. Mittaukset tehdään kesä-heinäkuun aikana. Selvityksen kustannuksiin osallistuvat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, selvitysalueen kunnat ja Kyrönjoki-rahasto.

Kyrönjoen tulvakartoitukset ovat nähtävissä tulvakarttapalvelussa osoitteesta www.ymparisto.fi/tulvakartat .

Lisätietoa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta antavat:

Johtava vesitalousasiantuntija Suvi Saarniaho-Uitto puh. 0295 027 926
Harjoittelija Elli Pesonen puh. 0295 027 056
Harjoittelija Oona Sarkaranta puh. 0295 027 046
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Kunnista lisätietoja antavat:

Vaasa: Toimistoinsinööri Antti Ruokonen antti.ruokonen@vaasa.fi puh. 040 8394226
Mustasaari: Kunnallistekniikan työjohtaja Kim Ehrs, kim.ehrs@mustasaari.fi puh. 050 69617
Isokyrö: Rakennustarkastaja Antti Lammi, antti.lammi@isokyro.fi puh. 050 561 0459