Julkaistu: 25.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tulvakevättä odotellaan eri puolille Lappia (Lappi)

Lapissa on satanut lunta koko talven poikkeuksellisen paljon. Lumen määrä on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri Ivalon alueella, Ounasjoen yläosassa Kittilän alueella ja Kemijoen vesistössä Sodankylän, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken alueilla, joissa jo nyt lumikuorma ylittää paikoin 300 kilogrammaa neliömetrillä. Vuodesta 1962 lähtien tilastoitujen havaintojen mukaan Kemijoen ja Ivalojoen vesistöalueilla ei ole koskaan aiemmin havaittu tähän aikaan vuodesta näin suuria lumen vesiarvo lukemia.

Suuret lumimäärät voivat aiheuttaa poikkeuksellisen suuria tulvia Lapissa. Erilaiset sääskenaariot huomioon ottaen Kittilässä on tämän hetken ennusteiden mukaan jopa 50 % mahdollisuus vahinkorajan ylittävään tulvaan, mutta näin aikaisin ennen kevättä tulvan suuruutta ei pystytä arvioimaan luotettavasti. Sulamisen ajankohdan lämpötila ja sateet vaikuttavat merkittävästi tulvan suuruuteen. Jos lumen sulaminen tapahtuu vähitellen, voi suurista lumimääristä huolimatta tulla tavanomaisen suuruinen tulva.

Viimeisin suurtulvavuosi Lapissa oli vuonna 2005 Kittilässä ja Ivalossa. Tänä vuonna molemmilla vesistöalueilla lumitilanne on jo nyt hyvin samanlainen tai jopa suurempi kuin huhtikuussa vuonna 2005. Kittilässä ja Ivalossa vuonna 2005 vahinkoja aiheuttanut tulva ei syntynyt yksin suurten lumimäärien sulamisen vuoksi, vaan tulvaa kasvatti sulamisajan poikkeuksellisen suuret vesisateet.

Lumen sisältämän veden määrää mitataan kerran kuukaudessa tehtävillä lumilinjamittauksilla.  Tämän lisäksi lumen vesiarvoa määritellään sadehavaintojen ja satelliittimittausten avulla, jotka tukevat maastosta tehtyjä mittauksia. Tulvakeskus ylläpitää ja kehittää vesistömalleja koko Suomen alueelle.  Vesistömalleja hyödynnetään mm. voimataloudessa ja tulvan suuruuden arvioinnissa.

Lapissa jäiden lähtö aiheuttaa vuosittain jääpatoja.  Alueilla, joissa jääpadoista on syntynyt toistuvasti haittaa tai vaaraa, on tehty jääsahauksia. Jään sahaamisella on pyritty helpottamaan jäiden purkautumista. Lapin ELY-keskus mittaa jään paksuuksia maaliskuussa viikoilla 10 ja 11 ja tekee mittaustulosten perusteella arvioinnin jääsahauksen tarpeesta.

Viranomaiset seuraavat tulvaennusteiden kehittymistä aktiivisesti ja tiedottavat kansalaisia tilanteesta. Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa www.tulvakeskus.fi.  Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/vesitilanne.

Lisätietoja:
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh 0295 037 406
Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, puh 0295 037 398
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, puh. 0295 251 731 (Tulvakeskus)