Julkaistu: 10.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Tule testaamaan vesi.fi-verkkopalvelua!

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee niin kansalaisia kuin eri alojen asiantuntijoitakin. Palvelua rakennetaan yhdessä käyttäjien kanssa. Lähde siis sinäkin testaamaan palvelua, anna palautteesi ja osallistu kehittämistyöhön!

Osallistu käyttäjätestaukseen

Vesi.fi-verkkopalvelun käyttäjätestaukset ovat parhaillaan käynnissä. Käyttäjätesteillä haluamme saada lisätietoa esimerkiksi tiedon löydettävyydestä sekä käyttäjien käyttökokemuksista.

Kartalla ja siihen liittyvillä toiminnoilla on merkittävä rooli palvelussa ja siksi ne ovatkin olleet keskiössä palvelun rakentamisessa. Työn tavoitteena on ollut yhdistää erilaisten karttapalvelujen teemat ja toiminnallisuudet yhdelle karttapohjalle.

Haluamme kehittää vesi.fi-verkkopalvelua jatkuvasti paremmaksi. Arvioi siis sinäkin, miten verkkosivu vastaa käyttötarvettasi ja anna kehittämispalautteesi. Tätä palvelua rakennetaan juuri sinulle! Käyttäjätestauksen löydät täältä. Vastaajien kesken arvotaan neljä 50 euron arvoista lahjakorttia Suomalaiseen kirjakauppaan sekä vesiaiheista kirjallisuutta.

Käyttäjät mukana kehitystyössä

Vesi.fi-palvelun rakentamisessa ovat olleet mukana sekä asiakkaat että alan asiantuntijat. Projekti poikkeaa perinteisestä kehittämishankkeesta siinä, että asiakkaat ovat olleet mukana heti alkumetreillä. Vuonna 2019 julkaisimme kainostelematta puhtaan testiversion palvelusta käyttäjien vapaasti kommentoitavaksi. Palautteen pohjalta palvelusta on toteutettu uusi versio testattavaksesi.

Kenelle palvelu on sitten tarkoitettu? No ihan meille kaikille. Tavoitteemme on tarjoilla vesitieto sitä tarvitseville näppärästi verkkopalvelun kautta. Kiinnostuksen aiheina voivat olla niin vallitseva vesitilanne, vedenhankinta kuin vesistöissä toteutettavat toimenpiteet.

Täsmätietoa vaivattomasti

Täällä Suomen ympäristökeskuksessa päivittäisissä keskusteluissa vilahtelevat sanat käyttötarve ja saavutettavuus. Käyttötarpeesta keskustellessamme pohdimme sitä, kenelle ja mihin tarpeeseen tietoa tuotamme ja missä muodossa sen tulee olla. Mitä halutaan tutkia karttanäkymän kautta, mistä asioista halutaan tietoja tarkastella graafien avulla ja mistä aiheista tietoa on selkeämpi hankkia kirjoitettuna tekstinä.

Mitä sitten on saavutettavuus? Saavutettavuus ei ole sarja taikatemppuja, vaan kyse on halusta toteuttaa verkkopalvelu, joka on kaikkien käytettävissä. Tiedon pitää olla hyvin havaittavissa, palvelun helposti käytettävissä ja sisällön ymmärrettävää sekä luotettavasti tulkittavissa eri asiakasohjelmilla, kuten verkkopalvelujen käyttöä avustavilla sovelluksilla. Panostamme tähän vahvasti vesi.fi-verkkopalvelun kehittämisessä.

Tervetuloa vesi.fi-verkkopalvelun testaajaksi!

Kehittämisterveisin
Seija Rantonen
projektipäällikkö
Suomen ympäristökeskus

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Julkaistu: 10.12.2019