Julkaistu: 3.6.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Toukokuun vesitilannekatsaus: Jokien virtaamat selvässä laskussa ja järvien pinnat tavanomaisilla kesätasoilla (Pohjalaismaakunnat)

Säännösteltyjen luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat päätyivät toukokuun aikana lähelle tavanomaisia kesätasoja.

Kuortaneenjärven pinta laski toukokuun loppupuolella kesän tavoitetason paikkeille. Myös pitkään korkealla ollut Lappajärven pinta laski toukokuun aikana noin 15 cm ja päätyi kuun lopussa viimein säännöstelyn tavoitevyöhykkeelle. Lappajärven juoksutus pieneni toukokuun aikana tasolta noin 30 m3/s tasolle 15 m3/s ja pienenee kesäkuun alussa lisää. Kyrkösjärven tekojärven voimalaitoksen muuntajan saatiin vaihdettua uuteen toukokuun alkupuolella. Tämän jälkeen Kalajärven tekojärven pinta voitiin nostaa normaalille kesätasolle. Toukokuun puolivälin sateiden jälkeen toukokuun loppupuoli oli kuiva ja melko lämmin. Jokien virtaamat laskivat selvästi ja olivat toukokuun lopulla vain noin puolet ajankohdan keskimääräisistä virtaamista. Kyrönjoen alaosalla virtaama oli toukokuun lopulla noin 12 m3/s, Lapuanjoen alaosalla noin 10 m3/s, Perhonjoen alaosalla noin 11 m3/s ja Närpiönjoen alaosalla vain noin 2 m3/s. Myös järvien juoksutuksia pienennettiin toukokuun lopulla monin paikoin lähelle minimiä.

Happamuustilanne kohentunut

Happamuustilanne oli hyvä kaikissa suurissa joissa ja pH pysyi koko kuun ajan 6-7 välillä lukuun ottamatta Lapuanjokea, jossa pH saavutti 6:n tason vasta kuun puolivälissä. Sen sijaan muutamassa pienemmässä joessa happamuus oli vielä voimakasta ainakin kuun puoliväliin asti pH-arvojen vaihdellessa välillä 4,5-5,0. Muutamassa pienessä joessa vesi oli happamuudesta johtuen kirkastunut ja fosforipitoisuudet hyvin alhaisia samalla kun typpipitoisuudet olivat erittäin korkeita. Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet joissa olivat vuodenaikaan nähden kullekin joelle varsin tyypillisellä tasolla. Suurten jokien osalta fosforipitoisuudet olivat korkeimpia Närpiönjoessa ja typpipitoisuudet Kyrönjoessa, Närpiönjoessa ja Lapuanjoessa. Vesimäärien lasku näkyi myös kiintoainepitoisuuksien laskuna.

Pohjavesi edelleen lievässä laskussa

Toukokuun alkupuolella osassa maakuntaa viimeisetkin lumet ja routa sulivat, mikä näkyi pohjaveden korkeudenseurannassa lievänä nousuna kun sulanut vesi imeytyi pohjavedeksi. Tämän jälkeen pohjavesipinnat ovat olleet kauttaaltaan lievässä laskussa. Pohjavedenpinnat ovat vielä ajankohdan keskiarvoissa tai hieman sen alla.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

KUVA: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Malkakoski