Julkaistu: 2.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Toukokuun 2021 vesitilannekatsaus: Runsaat sateet lyhyellä aikavälillä

Vähäsateisen alkukuun jälkeen runsaat sateet toukokuun puolivälissä nostivat vedenpintoja.

Paikoin ennätyksellisiä sademääriä

Toukokuun alkupuoli oli vähäsateinen. Pohjalaisjokien pinnat olivatkin toukokuun alkupuolella ajankohdan tavanomaista pienempiä. Toukokuun puoliväliin ajoittuneet runsaat sateet nostivat erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan jokien ja järvien vedenpintoja nopeasti. Eniten satoi alueen pohjoisosissa eli Lesti-, Perhon-, Kruunupyyn-, Ähtävän-, Purmon- ja Lapuanjoen alueilla. Runsaat vesisateet aiheuttivat ongelmia maataloudelle monin paikoin pohjalaismaakunnissa toukokuun lopulla ja osin ongelmat jatkuvat kesäkuun alkuunkin.

Lappajärven alueella satoi toukokuun aikana enemmän kuin yli 50 vuoteen.  Esimerkiksi Kuninkaanjoki nousi korkeammalle kuin koskaan vuodesta 2015 alkaneen havaintohistorian aikana. Sateet nostivat Lappajärven pintaa yli 30 sentillä reilun viikon aikana suurista juoksutuksista huolimatta. Pinta oli toukokuun loppuosalla huipussaan tasolla, joka vastaa keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa tulvaa.

Sateiden jälkeen jokien vesipinnat laskivat melko nopeasti toukokuun viimeisellä viikolla. Kuun loppuun mennessä jokien virtaamat laskivat lähelle ajankohdan tavanomaisia tasoja.  Myös järvien pinnat ovat kääntyneet laskuun, mutta huomattavasti hitaammin kuin joet.

Happamuushaittoja ei havaittu

Kevättulvien laskettua vedenlaatu parani pohjalaisjoissa. Happamuushaittoja ei havaittu, vaan pH-arvot olivat Lapuanjokea lukuun ottamatta 6–7 välillä. Myös ravinnepitoisuudet olivat jokien keskimääräisiin arvoihin nähden kohtuullisen alhaisia, pois lukien Närpiönjoki ja Lapväärtin-Isojoki, joissa kuun puolivälin sateet ja vedenpinnan nousu samensi vettä ja nosti etenkin fosforipitoisuuksia. On luultavaa, että sadejakso heikensi vedenlaatua useammassakin joessa, mutta kaikista joista ei sadejakson aikana otettu näytteitä.

Lämmin sää sai veden haihdunnan käyntiin

Toukokuun puolivälin jälkeen runsaat sateet nostivat pohjavedenkorkeuksia paikoitellen. Kuun loppupuolella lämmenneen sään vaikutuksesta maaperässä olevan veden haihdunta pääsi vauhtiin ja pohjavedenpinnat kääntyivät lievään laskuun. Pohjavedenpinnat ovat enimmäkseen vielä ajankohdan keskiarvoissa tai lievästi sen yläpuolella, mutta paikoitellen ovat myös laskeneet jopa puoli metriä keskiarvojen alapuolelle.

Lisätietoa verkossa:

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Tuuli Saari, puh. 0295 027 925 (säännöstely ja virtaamat)
Johtava vesitalousasiantuntija Suvi Saarniaho-Uitto, puh. 0295 027 926 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Kuvateksti: Vedenpinta Tuovilanjoessa (Laihianjoessa) oli tavanomaista korkeammalla toukokuun puolivälin runsaiden sateiden jälkeen. © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.