Julkaistu: 1.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tornionjoen tulva korkeimmillaan lähipäivinä − Muonionjoen tulva kääntymässä laskuun

Tornionjoen alaosan virtaaman ennustetaan olevan huipussaan lähipäivinä. Muonionjoella tulvavirtaama on kääntymässä laskuun. Lapin alueen muut jokivesistöt ovat jo tulvahuippunsa näyttäneet. Loppuviikolle on ennustettu Lapin alueelle vesisateita, jotka voivat vielä hieman nostaa vedenkorkeuksia erityisesti Muonionjoella ja Tornionjoella.

Tornionjoen alaosalla virtaama on viime päivien aikana noussut lähelle ennustettua virtaamahuippua. Tornionjoella tulvasta on tulossa hieman keskimääräistä suurempi, mutta tulvan arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin viime keväänä. Ylitorniolla Kainuunkyläntie on jäänyt osittain tulvan alle viime viikonloppuna. Muita vahinkoja ei Tornionjoen tulvasta ole odotettavissa.

Muonionjoella tulvahuippu saavutettiin Muoniossa maanantaina ja virtaama on nyt kääntynyt laskuun. Muonionjoen tulva oli keskimääräistä suurempi, mutta jäi vuoden 2020 tulvaa pienemmäksi. Käsivarren tunturialueilla on vielä lunta jäljellä, mutta niistä ei arvioida enää aiheutuvan suurempaa tulvaa. Karesuvannossa veden nousu Suomen ja Ruotsin väliselle rajatielle on epätodennäköistä.

Ounasjoella ja Ivalojoella viime viikolla toteutuneet toiset tulvahuiput jäivät ensimmäisiä tulvahuippuja pienemmiksi. Molemmissa vesistöissä oli mahdollisuudet tavanomaista suurempaan tulvaan, koska valuma-alueilla oli lunta keskimääräistä enemmän. Lumen sulaminen kuitenkin tapahtui vähitellen pitkällä aikavälillä ja tulva jakaantui kaksihuippuiseksi, minkä vuoksi tulvahuiput jäivät keskimääräistä pienemmiksi.

Tenojoella kevään suurin virtaama saavutettiin Onnelansuvannossa viime viikon lopulla. Tenojoen tulva oli Ounasjoen ja Ivalojoen tapaan kaksihuippuinen. Tenojoella toinen tulvahuippu oli ensimmäistä tulvahuippua korkeampi ja tulvavirtaama oli suuruudeltaan hieman keskimääräistä kevättulvaa suurempi.

Kokonaisuutena Lapin tulvakevät on ollut rauhallinen ja tarvetta tulvasuojelutoimenpiteille ei ole ollut. Tulvan aikainen viikoittainen tiedottaminen päättyy tähän ja jatkossa tiedotteita vesitilanteista laaditaan tarvittaessa.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen,
puh. 0295 037 354

Suomen ympäristökeskus, vanhempi tutkija Ari Koistinen (tulvaennusteet),
puh. 0295 251 287

Kuva: Lapin ELY-keskus