Julkaistu: 23.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tornionjoella tulvatilanne rauhoittumassa

Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat: Tornionjoen, Muonionjoen ja Ounasjoen kevättulvat ovat kääntyneet laskuun. Tiistaille ja keskiviikolle ennustetut sateet eivät enää nosta vedenpintoja, mutta ne saattavat hieman hidastaa niiden laskua. Tulva Muonionjoella ja Tornionjoella oli poikkeuksellisen suuri johtuen lumen nopeasta sulamisesta ja vesisateista. Tornionjoella tulvan suuruus sivusi vuoden 1968 ennätystä.

Kevään tulvahuippu Tornionjoella on saavutettu maanantaina 22.5. Tulvavesi oli Tornion vedenkorkeuden havaintoasemalla korkeimmillaan 43 cm korkeampi kuin vuoden 2018 tulva. Vedenkorkeus kääntyi Torniossa laskuun maanantaina iltapäivällä ja on nyt laskenut reilu 10 cm huippulukemasta. Kukkolankoskella tulvavesi jäi vain 3 cm päähän vuoden 1968 lukemasta.

Tornionjoella Pellossa vedenkorkeus oli korkeimmillaan lauantaina 20.5. Havaintoasemalla vedenkorkeus jäi 20 cm vuoden 1968 ennätyslukemasta, mutta havaittu virtaama ylitti tuon vuoden ennätyslukeman. Tätä näennäistä ristiriitaa selittävät muutokset menetelmissä, joilla vedenkorkeuksia mitataan ja virtaamia määritetään. Voidaan sanoa, että mittaustarkkuuden rajoissa oltiin vuoden 1968 tulvan lukemissa tai ainakin hyvin lähellä niitä.

Myös Muonionjoella tulva oli korkeimmillaan Muoniossa ja Kolarissa lauantaina 20.5. Muoniossa vedenkorkeus jäi 33 cm päähän vuoden 1968 ennätyslukemasta.  Kolarissa tulvavesi rikkoi vuonna 2020 perustetun vedenkorkeuden havaintoaseman 19.5. aamuyöllä.

Ounasjoen tulvahuippu Könkäällä oli perjantaina 19.5. ja Kittilän kirkonkylällä lauantaina 20.5. Kittilässä vuoden 2005 ennätyslukemaan jäi matkaa 77 cm.

Muonionjoen ja Tornionjoen tulva poikkeuksellisen suuri

Vielä keskiviikkona 17.5. näytti siltä, että Muonionjoen ja Tornionjoen tulvista ei todennäköisesti aiheutuisi laaja-alaisia ongelmia, mutta tiedettiin, että ennustettu saderintama voi suurentaa tulvahuippua. Keskiviikon ja torstain sateet toteutuivat kuitenkin erittäin runsaina, mikä aiheutti tulvatilanteen äkillisen muuttumisen ennustettua suuremmaksi. Sateiden lisäksi toinen keskeinen syy näin suureen tulvaan Tornionjoella oli, että tulvahuiput Muonionjoessa ja Ruotsin puolella Pajalassa olivat samanaikaisesti.  Keskimäärin Muonionjoen huippu ajoittuu hieman myöhäisemmäksi, jolloin virtaamahuippu Tornionjoen alajuoksulla ei muodostu niin teräväksi kuin tänä vuonna.

Kaikkiaan tulvista aiheutui vahinkoja kymmenille loma- tai asuinrakennuksille.  Lisäksi useat piharakennukset ovat voineet kastua. Tulva on vienyt mukanaan rannoilta runsaasti irtainta omaisuutta. Myös tieverkostolle aiheutui tulvavaurioita ja useita teitä jouduttiin sulkemaan tilapäisesti. Kuivakankaantie, Aavasaksantie, Aittamaantie ja Kainuunkyläntie Ylitorniolla ja Liakanjoentie Torniossa ovat vielä suljettuna. Teitä avataan, kun vesi laskee riittävästi.

Vahinkojen määrä tarkentuu myöhemmin, kun tulva-alue saadaan kartoitettua ilmakuvien ja tulvahuipun vedenkorkeusmittausten avulla.

Tulvavahinkojen korvauksia haetaan vakuutusyhtiöiltä. Kastuneista kohteista pyydetään lisäksi ilmoittamaan Lapin ELY-keskukseen (Niina Karjalainen tai Anna Kurkela) kokonaisvahinkojen arviointia varten. Lapin ELY-keskus voi myös käydä mittaamassa kiinteistöillä tulvakorkeuden, mikäli tulvakorkeudesta löytyy merkki kiinteistön alueelta.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Lisätietoja:

Suomen ympäristökeskus, ryhmäpäällikkö Ari Koistinen (tulvaennusteet), puh. 0295 251 287

Lapin ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354

Lapin ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, puh. 0295 037 398

Sähköpostiosoitteet ovat Suomen ympäristökeskuksen osalta muotoa, etunimi.sukunimi@syke.fi ja Lapin ELY-keskuksen osalta, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ALT: Tornionjoen tulva peitti Tornion Tanskinsaarta maanantaina 22.5.2023. Kuva: Lapin ELY-keskus