Julkaistu: 10.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Toiminta-alue ja sijainti vesihuollon paikkatiedossa

Suomen ympäristökeskus (Syke) on laatinut Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa suosituksen vesihuoltolaitosten toiminta-aluekarttojen esittämistavalle ja niiden toimittamiselle yhteisesti käytettäväksi paikkatietoaineistona.

Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa hankkeessa käytiin läpi Keski-Suomen alueen kuntien ja laitosten toiminta-aluetilanne, kartoitettiin hyviä käytäntöjä ja laadittiin suositus toiminta-aluetietojen ilmoittamiseen. VHL_TA_Tieto -suositus esittää menetelmän yhtenäistää erilaisia toiminta-alueen esitystapoja siten, että niitä voidaan käyttää yksiselitteisesti toiminta-aluekarttojen esittämisen yhteydessä. Aineistojen tulostus- ja siirtomenetelmistä annetaan suositus, johon pohjautuen eri järjestelmistä siirretyt paikkatiedot ovat käytettävissä yhteiskäyttöisesti eri järjestelmissä, niin että niitä ei tarvitse muokata erikseen.

Suositus sisältää lisäksi erilaisten vesihuolto-organisaatioiden esittämisen pistemäisinä kohteina. Organisaation sijaintipiste voidaan määritellä sekä palvelujen, rakenteen tai molempien perusteella eri tarpeita varten.

Suosituksen pohjalta suunnitellaan menetelmä, jolla suosituksessa esitetyt toiminta-alue- ja sijaintitiedot saadaan valtakunnalliseen järjestelmään. Suosituksen mukaisten tietojen kerääminen aloitetaan vuoden 2024 alusta. Suositusta testataan vuoden 2023 aikana pilottikuntien, laitosten ja konsulttien kanssa.

VHL_TA_Tieto suositus

Lisätietoja

Jyrki Laitinen
etunimi.sukunimi@syke.fi
p. +358 295 251 346

Kuva: © Brian Jackson – stock.adobe.com