Pohjavesitilanne

Pohjaveden pinnat alhaalla (1.3.)

Lämmin ja vähäsateinen vuosi 2018 näkyy yhä pohjaveden pinnankorkeuksissa maan etelä- ja keskiosissa, jossa pinnat ovat yleisesti 10–40 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Alhaisimmat pinnankorkeudet havaittiin Päijänteestä pohjoiseen, 80–135 cm alle 30-vuoden vertailujakson keskiarvoja. Maan pohjoisosissa pinnat ovat lähellä keskiarvoja ja aivan pohjoisessa 5–30 cm yli keskiarvojen.

Ennusteen mukaan pohjaveden pinnat saattavat keväällä ennen lumien sulamista olla paikoitellen paljon keskimääräistä alemmalla tasolla maan etelä- ja keskiosissa, mutta asiaan vaikuttaa paljon koko talven lämpötila- ja lumiolosuhteet, lumen vesiarvo sekä lumen sulamisen aikaan vallitsevat olosuhteet. Alueilla, joissa pohjaveden pinnat ovat jo nyt huomattavan alhaiset, on aiheellista arvioida veden säästämistarvetta ja veden laatua, joka voi heikentyä alhaisten pohjaveden pintojen vuoksi.