Pohjavesitilanne 20190801

Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Pohjois-Savossa pohjavedet ovat pääosin 10–40 cm ajankohdan keskiarvoja alempana, mutta havaintoasemakohtaista vaihtelua on paljon. Keskisuurissa ja suurissa muodostumissa poikkeama on paikoin suurempi. Lumien sulamisesta johtunut pohjaveden pinnan nousu ei korvannut viime kesän vähäsateisuutta, joten erityisesti suuremmissa muodostumissa pohjaveden pinta on pääosin alempana kuin samaan aikaan viime vuonna. Muualla maassa pohjaveden pinnat ovat lähempänä ajankohdan tavanomaisia lukemia ja pohjoisessa pääosin niiden yläpuolella.

Pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan luontaisesti aina syys–lokakuun vaihteeseen asti, jolloin yleinen kasvukausi on jo loppunut. Paikoittain vähäisten sateiden ja helteiden aiheuttama maankosteuden vajaus on nyt paikoin suuri ja näkyy pohjaveden pinnoissa, mutta loppukesän ja syksyn sateet määrittävät, kuinka alas pinnat lopulta laskevat.