Pohjavesitilanne 20190722

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa. Maan etelä- ja keskiosissa pohjavedenpinnat ovat yleisesti 20–35 cm ajankohdan keskiarvoja alempana, mutta havaintoasemakohtaista vaihtelua on paljon. Pohjois-Suomessa pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia.

Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Alkukesä oli Länsi- ja Etelä-Suomessa vähäsateinen. Heinäkuun alkupuolisko oli näillä alueilla sateisempi ja haihdunta pientä viileän sään vuoksi. Keski-Suomessa sekä Pohjois-Savossa on ollut yleisesti vähäsateista, vaikka paikoin onkin esiintynyt runsaita kuurosateita.

Pohjavedet voivat käydä vähiin maan etelä- ja keskiosissa viime vuoden tapaan, jos sää jatkuu ennusteiden mukaisesti lämpimänä ja vähäsateisena. Monin paikoin pienten pohjavesiesiintymien pinnat ovat nyt lähellä samoja lukemia kuin viime vuonna samaan aikaan.