Pohjavesitilanne 20190617

Pohjaveden pinnat ovat kesäiseen tapaan laskussa lähes koko maassa aivan maan pohjoisosia lukuun ottamatta, jossa maa on yhä paikoin roudassa. Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, mikä aiheuttaa maankosteuden vajeen. Tällöin sadevesi harvemmin imeytyy pohjavedeksi asti. Pinnat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa yleisesti 20–35 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Pohjois-Suomessa ollaan pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia lukemia.

Kesän sateisuus vaikuttaa merkittävästi maankosteuden vajeeseen ja kuinka alas pohjaveden pinnat laskevat.