Pohjavesitilanne 20190524

Pohjaveden pinnat laskevat  (24.5)

Vähäsateinen kevät ja kasvukauden käynnistyminen on laskenut pohjaveden pintoja maan etelä- ja keskiosissa ja myös maankosteuden vaje on huomattava maan lounaisosissa. Pohjavedet ovat rannikkoalueilla ja Lounais-Suomessa 10–30 cm ja paikoitellen maan keskiosissa 10–100 cm ajankohdan keskiarvoja alempana. Lumen sulamisvesien täydentävä vaikutus näkyy yhä maan itäosissa ja pinnat eivät vielä ole kääntyneet laskuun. Pohjoisessa lumen sulaminen on yhä käynnissä ja pinnat ovat yleisesti 10–100 cm yli ajankohdan keskiarvon.

Luontainen kesäkauden lasku pohjavesissä aiheutuu kun kokonaishaihdunta on suuri, joka aiheuttaa maankosteuden vajeen, jolloin satanut vesi harvemmin muodostuu pohjavedeksi asti. Kesän sateisuus vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka alas pohjaveden pinnat laskevat.