Pohjaveden pinnat yhä laskussa (21.8.)

Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa sekä paikoin Pohjois-Savossa pohjavedet ovat pääosin 20–50 cm ajankohdan keskiarvoja alempana, mutta havaintoasemakohtaista vaihtelua on paljon. Keskisuurissa ja suurissa muodostumissa poikkeama on paikoin suurempi. Muualla maassa pohjaveden pinnat ovat lähempänä ajankohdan tavanomaisia lukemia ja pohjoisessa pääosin niiden yläpuolella.

Pohjaveden pinnat jatkavat laskuaan luontaisesti aina syys–lokakuun vaihteeseen asti, jolloin yleinen kasvukausi on jo loppunut. Paikoittain vähäisten sateiden ja helteiden aiheuttama maankosteuden vajaus on nyt paikoin suuri ja näkyy myös pohjaveden pinnoissa, mutta loppukesän ja syksyn sateet määrittävät, kuinka alas pinnat lopulta laskevat.

 

Valtakunnallinen pohjavesiseuranta antaa yleiskuvan pohjavesien korkeuksista

Seurantaverkosto on harva ja siksi on tärkeää huomata, että tilanne voi vaihdella paljonkin paikallisista olosuhteista riippuen. Paras paikallinen pohjavesitieto löytyy vesilaitoksilta, vesiosuuskunnilta sekä kaivon käyttäjiltä. Valtakunnallisia seurantatietoja päivitetään kaksi kertaa kuukaudessa, koska pohjaveden pinnankorkeuden muutokset ovat yleensä hitaita.