Lumitilanne

Viikonlopun sateet kasvattavat lumikuormaa, suurten hallien kattojen lumitilannetta tarkkailtava koko maassa (8.2.)

Viikonlopun aikana lumikuormat kasvavat suuressa osassa maata 10–20 kg/m2, Kainuussa jopa 30 kg/m2. Pohjois-Lapissa kasvu on muuta maata pienempää. Vaikka sateet tulevat Etelä-Pohjanmaalla sekä Lounais- ja Etelä-Suomessa pääosin vetenä, lumikuorma kasvaa tasakattoisten hallien katoilla, kun vesi jää lumikerroksiin eikä pääse valumaan katoilta pois.

Lunta on tällä hetkellä eniten Kotka–Joensuu-linjan ja Suomen kaakkoisrajan välisellä vyöhykkeellä, jolla lumikuorma on yleisesti 100–140 kg/m2. Muualla maassa lumikuorma on pääosin 70–100 kg/m2 lukuun ottamatta länsirannikkoa ja Itä-Lappia, joissa lunta on paikoitellen vain 50–70 kg/m2. Kaakkois- ja Etelä-Suomessa lumikuorma on ajankohtaan nähden selvästi tavallista suurempi, kun taas Pohjois-Suomessa lunta on monin paikoin harvinaisen vähän. Muualla maassa lumimäärä on lähempänä tavanomaista.

Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia. Jo puolen metrin lumikerros kannattaa poistaa isojen hallien katoilta. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta. Omakotitalojen, rivitalojen ja pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa.