Jäätilanne 20190321

Järvien jäät heikkenevät ja jokien jäät lähtevät Etelä- ja Länsi-Suomessa (1.4.)

Etelä- ja Länsi-Suomen järvillä aurinko on alkanut heikentää jään rakennetta ja jää voi olla petollisen heikkoa. Jään kokonaispaksuus on näillä alueilla vielä 25–45 cm, mutta se ei kuvaa jään kantavuutta, koska suuri osa jääkerroksesta on selvästi teräsjäätä hauraampaa ja heikompaa. Monelta joelta jäät ovat jo lähteneet erityisesti etelä- ja lounaisrannikolla. Alueen järvillä kokonaisjäänpaksuus on alkanut pienentyä ja monin paikoin järvien ranta-alueilla on jo sulaa.

Itä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jäänpaksuudet ovat enimmäkseen 45–60 cm ja Lapissa 55–75 cm, mutta teräsjään osuus jäästä on monin paikoin pieni. Monella järvellä jäät eivät ole vahvistuneet maaliskuun aikana lainkaan. Paikoitellen jään kokonaispaksuus on kasvanut maaliskuussa yli 10 cm, mutta jään kantavuus ei ole juuri parantunut, koska paksuuskasvu on lähes kokonaan hauraasta kohvajäästä, joka voi sisältää vesikerroksiakin.

Maan etelä- ja keskiosissa jokien jäillä ei tule enää liikkua ja järvienkin jäillä on syytä erityiseen varovaisuuteen, koska jäät heikkenevät auringonpaisteessa ja virtapaikoissa nopeasti.