Julkaistu: 6.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tietopaketit ajankohtaisista vesihuoltoaiheista – Oppilaitosyhteistyön antia

ELY-keskuksen Vesihuoltopalvelut -yksikkö tekee yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. ELY-keskus on jo useamman vuoden ajan antanut Turun ammattikorkeakoulun energia ja ympäristötekniikan opiskelijoille toimeksiantoja, joiden kautta oppilaat pääsevät konkreettisten projektien kautta oppimaan vesihuoltoon liittyviä asioita.

Vuonna 2022 Energia ja ympäristötekniikan opiskelijat laativat ytimekkäät tietopaketit vesihuollon ajankohtaisista teemoista. Jokainen tietopaketti pitää sisällään yhteen aihealueeseen keskittyvän lyhyehkön tiivistelmäraportin sekä diaesityksen. Tietopakettien kautta muun muassa laitosten ja kuntien edustajat pääsevät helposti ja nopeasti tutustumaan vesihuollon tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin.

Tietopaketit löytyvät nyt vesi.fi-sivuston materiaalipankista: Vesihuollon opinnäytetyöt aineistopankissa. Tietopaketit käsittelevät seuraavia aiheita:

 • Suomen vesihuollon peruslukuja
 • Hyvän vesihuollon kriteerit
 • Vesihuollon saneeraustarve
 • Vesihuollon varautuminen ilmastonmuutokseen
 • Kestävän kehityksen tavoitteet vesihuollossa
 • Kyberturvallisuus vesihuollossa
 • Vesihuollon jatkuvuudenhallinta ja oikea resurssien mitoitus
 • Vesihuollon resurssitehokkuus, kiertotalous ja hiilijalanjälki
 • Vesihuollon yksityistämisen haasteet
 • Vesihuollon huoltovarmuuskriittisyyden edellytykset
 • Laitoskoon mahdollisen kasvattamisen hyödyt ja haitat
 • Oikea ja realistinen vesihuoltopalveluiden hinnoittelupolitiikka

Vuonna 2023 oppilaat työstävät tietopaketteihin liittyvää tiedotuskampanjaa, joiden kautta näitä tärkeitä vesihuoltoasioita tuodaan sekä kansalaisten että vesihuoltolaitosten tietoon. Oppilaat laativat erilasia tiedotuskanavia hyödyntäviä suunnitelmia ja materiaalia tiedotuksen toteuttamiseen. Syntyvien aineistojen ja suunnitelmien pohjalta Vesihuoltopalvelut -yksikkö tulee kesän ja syksyn aikana toteuttamaan aiheisin liittyvää tiedotusta.