Virtsan ja suotonesteen käsittely

Erottelevassa kuiva- tai vesikäymälässä nesteet erotellaan ulostejätteestä. Tämä vähentää muun muassa kuivakäymälästä syntyviä hajuhaittoja. Nesteet erotellaan joko suoraan istuimesta tai käymäläsäiliön pohjalta. Säiliön pohjalta eroteltua nestettä kutsutaan suotonesteeksi.

Käsittely

Virtsa on hyvin ravinnepitoista. Tavanomaisen vesikäymälän jätevesien sisältämät ravinteet ovat peräisin enimmäkseen juuri virtsasta. Puhtaassa virtsassa on vain vähän mikrobeja, mutta ulosteita sekoittuu aina jonkin verran erotellun virtsan joukkoon. Suotoneste sisältää melko paljon ulosteperäisiä mikrobeja. Kumpaakaan nestettä ei tule johtaa suoraan käymälästä maahan, koska neste kuormittaa maaperää ja voi kulkeutua läheisiin vesistöihin, pohjaveteen tai kaivoihin. Näin ollen neste tulee käsitellä ennen maahan päästämistä tai ottaa talteen ja hyötykäyttää.

Virtsajae voidaan käsitellä myös yhdessä harmaiden jätevesien kanssa. Virtsan tuoma ravinnelisä pitää silloin ottaa huomioon jo, kun valitaan harmaiden jätevesien käsittelymenetelmää. Vaikka virtsan osuus käsiteltävän nesteen tilavuudesta ei ole suuri, siinä on huomattavan paljon ravinteita.

Hyötykäyttö

Käymälöistä syntyvät nesteet kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää niin, että niiden sisältämät arvokkaat ravinteet palautuvat takaisin luonnon kiertoon. Hyvä kierrätystapa on käyttö lannoitteena. Sekä virtsaa että suotonestettä on varastoitava ennen hyötykäyttöä vähintään kuusi kuukautta mahdollisimman ilmatiiviissä säiliössä. Varastoinnin aikana virtsan emäksisyys ja suolapitoisuus tappavat mikrobit.

Virtsaa ja suotonestettä voidaan levittää esimerkiksi nurmikolle, kukkapenkeille, puille ja pensaille. Virtsaa voi käyttää lannoitteena myös syötäville kasveille, mutta ei kasvukauden aikana salaateille tai tuoreina syötäville juureksille. Suotonesteen levittämistä syötäville kasveille ei suositella.

Kotipuutarhassa virtsa tai suotoneste voidaan levittää lannoitteeksi esimerkiksi kastelukannulla. Laimentaminen vedellä parantaa ravinteiden imeytymistä maahan. Käytettyjä laimennussuhteita ovat 1:3, 1:5 tai 1:10. Säännöllisessä lannoitekastelussa neste kannattaa laimentaa reilummin. Levityksessä on olennaista, että neste saadaan nopeasti imeytymään maahan, ennen kuin se ehtii kuivua. Talvella virtsaa ei pidä kotipuutarhassakaan levittää, sillä silloin suurin osa typestä huuhtoutuu tai haihtuu.

Käymälän nesteitä voidaan hyödyntää myös kompostin heräteliuoksena erityisesti vastaperustetussa kompostissa. Kypsään kompostiin virtsaa tai suotonestettä ei kannata lisätä.

Lisätietoja:

  • Käymäläseura Huussi Ry