Valikoituja vesivastuullisuushankkeita

Valikoituja vesivastuullisuushankkeita

GOVAQUA
GOVAQUA-hanke paneutuu vesivarojen hallinnan haasteiden ratkaisemiseen ja testaa uusia vesivarojen hallinnan lähestymistapoja ja menetelmiä kuudessa kohteessa eri puolilla Eurooppaa.

  • Vesivastuu2030 – Vesivastuullinen Suomi 2030 – parhaat käytänteet, ohjauskeinot ja toimintamallit
  • YRVELY – Yritysten vesivastuullisuuden edistäminen ELY-keskusten vesienhoitotyössä