Suosi kasvispainotteista ruokaa

Ympäristöllisesti kestävään ruokavalioon kuuluu nykyistä enemmän kasviksia ja kalaa ja vastaavasti vähemmän kotieläintuotteita. Suomen maatalous painottuu maidon- ja lihantuotantoon. Noin 80 prosenttia koko viljelyalasta tarvitaan rehuksi käytettävien kasvien viljelyyn. Maidon, lihan ja muiden eläinperäisten maataloustuotteiden tuotanto aiheuttaa suurimman osan peltojen ravinnekuormituksesta. Liiallinen proteiinien kulutus näkyy myös jätevedenpuhdistamoilla typpikuorman nousuna ja kasvattaa jätevesien puhdistustarvetta. Jätevesiin päätyvä liikaproteiini tulee lähinnä ravinnon eläinproteiineista.

Eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentäminen keventää myös ruokavalion ilmastotaakkaa. Kotieläintalous aiheuttaa lähes 90 prosenttia maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä. Vielä 2000-luvullakin suomalaisten lihankulutus on kasvanut noin 20 prosenttia. Pienilläkin kulutusmuutoksilla on merkitystä, esimerkiksi lihatuotteiden kulutuksen vähentäminen kolmanneksella tai pitämällä 1-2 kasvisruokapäivää viikossa.

Lähde:
Suomen ympäristökeskus

Kuva:
Marianna Korpi, Suomen ympäristökeskus Syke

Lisätietoja:
viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus Syke
puh. 050 4655883, etunimi.sukunimi@syke.fi