Käytä lämmintä vettä säästeliäästi

Lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta veden osuus on huomattava, yleensä noin kolmannes.

Lähde:
Suomen ympäristökeskus

Kuva:
Marianna Korpi, Suomen ympäristökeskus Syke

Lisätietoja:
viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus Syke
puh. 050 4655883, etunimi.sukunimi@syke.fi