teemana:
Vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostusverkosto tuo kunnostajat yhteen!

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto on avoin yhteydenpitofoorumi kaikille vesistöjen hyvinvoinnista ja kunnostuksesta kiinnostuneille. Toiminnassa on mukana yhteisöjä, tutkimuslaitoksia, yrityksiä, viranomaisia sekä kansalaisia. Vesistökunnostusverkosto välittää ajantasaista ja luotettavaa tietoa vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostuksesta sekä kunnostuksen rahoitusmahdollisuuksista. Järjestämme kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia sekä toimimme ikkunana kansainväliseen vesistökunnostustyöhön.

Löydä kumppani vesistökunnostukseen »

Liity mukaan vesistökunnostusverkostoon tilaamalla sähköinen uutiskirje, jonka avulla saat tietoa ajankohtaisista asioista. Seuraa verkoston kautta vesistökunnostuksen tapahtumia ja tule mukaan toimintaan. Seuraa vesistökunnostusverkoston Facebook-sivuja ja saat tietoa tilaisuuksista, tutkimuksista, uutisista ja ilmiöistä. Seuraa vesistökunnostusverkostoa myös Instagramissa @vesistokunnostusverkosto sekä Twitterissä #kunnostajatkoolla.

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston tavoitteena on saada Suomeen maailman puhtaimmat vedet. Päätavoite on tukea kansalaisia, yhteisöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä niiden omaehtoisessa vesien hoito- ja suojelutyössä lisäämällä osaamista ja edistämällä yhteistyötä eri osapuolten kesken. Kannustamme osallistumaan vesienhoitotyöhön, jakamaan tietoa ja kokemuksia vesistökunnostuksista, sekä edistämme tiedonkulkua ja vuoropuhelua.

Vesistökunnostusverkoston toiminnan perusajatus on varmistaa, että vesistökunnostuksesta on saatavissa luotettavaa tietoa tasapuolisesti kaikkialla Suomessa. Verkosto toimii usealla tasolla, ja sen sidosryhmiin kuuluvat kaikki vesistöjen tilasta, hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneet. Sidosryhmät hyötyvät verkoston toiminnasta: ne saavat verkoston kautta ajantasaista tietoa vesistökunnostuksesta, tutkimuksesta, kehittävät vesistöalan osaamistaan, löytävät yhteistyökumppaneita sekä saavat tukea toiminnalleen. Näin luodaan jatkuvuutta vesien kunnostus- ja suojelutoiminnalle.

Vesistökunnostuksen toimijoihin kuuluvat monet vesistöistä kiinnostuneet tahot, kuten kunnat, kalataloustoimijat, yhdistykset, maanomistajat, ministeriöt, viranomaiset sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.

Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston toimintaa ideoi ja kehittää suunnitteluryhmä, johon kuuluu vesistökunnostuksen kanssa työskenteleviä henkilöitä eri puolilta Suomea. Suunnitteluryhmään voi ottaa yhteyttä verkoston toimintaan liittyvissä asioissa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Jenni Jäänheimo ympäristöministeriöstä ja sihteerinä Sari Uusheimo Suomen ympäristökeskuksesta (etunimi.sukunimi at syke.fi).

Ryhmän jäsenet:

 • Jenni Jäänheimo, ympäristöministeriö
 • Sari Uusheimo, Suomen ympäristökeskus
 • Lauri Anttila, Pyhäjärvi-instituutti
 • Antti Haapala, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Seppo Hellsten, Laura Härkönen ja Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus
 • Heikki Holsti, KVVY ry
 • Jussi Jyväsjärvi, Pirkko-Liisa Luhta, Metsähallitus Luontopalvelut
 • Jenny Jyrkänkallio-Mikkola, WWF Suomi
 • Satu Järvenpää, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liitto
 • Niina Koivunen, Kalatalouden keskusliitto
 • Sanna Kuningas, Luke
 • Jarkko Leka, Valonia
 • Anna Hakala, Vesijärvisäätiö
 • Riina Rahkila, ProAgria Oulu
 • Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus
 • Marjo Ahola, Metsäkeskus
 • Auri Sarvilinna, Suomen vesistösäätiö
 • Salla Taskinen, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Juha-Pekka Vähä, LUVY ry

Varajäsenet:

 • Henna Ryömä, Pyhäjärvi-instituutti
 • Manu Vihtonen, WWF Suomi
 • Heidi Moisio, Kalatalouden keskusliitto
 • Janne Tolonen, Valonia
 • Anne Mäkynen, Pirkanmaan ELY-keskus
 • Niina Hätinen, LUVY ry
 • Riikka Salomaa, Metsäkeskus

Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto

Rannikkovesien kunnostusverkosto, marja.kosme@ely-keskus.fi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
mari-anna.narhi@ely-keskus.fi (Uudenmaan ELY-keskus)

Hämeen alueen vesistökunnostusverkosto, elina.sorvali@ely-keskus.fi (Hämeen ELY-keskus)

Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta, Pirkanmaa

Pirkkavedet, Pirkanmaa

Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistökunnostusverkosto, Pirkanmaa

VERTIKA-verkosto, Saimaa

Etelä-Savon vesienhoitoverkosto

KAIPO-verkosto, Kainuu & Pohjois-Karjala

Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto

Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto

Perämeren vesistökunnostusverkosto, anne.korhonen@ely-keskus.fi

VYYHTI-verkosto, Pohjois-Pohjanmaa

VESKU-verkosto, Etelä-Lappi

Löydä kumppani vesistökunnostukseen

Jos toimit vesistö- ja valuma-aluekunnostuksen parissa ja haluat lisätä yhdistyksesi, yrityksesi tai organisaatiosi alla olevaan listaan, niin ilmoitathan asiasta sähköpostilla vesistokunnostusverkosto(at)syke.fi.

Valtakunnalliset kunnostustoimijat löydät avautuvasta tekstilaatikosta.

01 Uusimaa
02 Varsinais-Suomi
04 Satakunta
05 Kanta-Häme
06 Pirkanmaa
07 Päijät-Häme
08 Kymenlaakso
09 Etelä-Karjala
10 Etelä-Savo
11 Pohjois-Savo
12 Pohjois-Karjala
13 Keski-Suomi
14 Etelä-Pohjanmaa
15 Pohjanmaa
16 Keski-Pohjanmaa
17 Pohjois-Pohjanmaa
18 Kainuu
19 Lappi
21 Ahvenanmaa

Voit hakea paikallista kumppania kartasta maakuntaa tai sen nimeä klikkaamalla.