Säännöstely

Tornionjoen vesistöalue

Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalue ulottuu Perämeren rannikolta Tunturi-Lapin käsivarteen saakka. Vesistöalue muodostuu Ruotsin puolelta virtaavasta Tornionjoesta sekä Muonionjoesta, joka virtaa pitkin Suomen ja Ruotsin rajaa. Nämä joet yhtyvät noin 10 km Pajalan taajaman alapuolella. Jokireitin pituus Kilpisjärveltä Perämerelle on yhteensä noin 520 km ja Tornionjärvestä Perämerelle noin 470 km.

Vesistöalueella säännösteltyjä sivuvesistöjä ovat Tengeliönjoki Suomen puolella ja Puostijoki Ruotsin puolella. Vesistöalueen pääuoma, Tornionjoki–Muonionjoki, on yksi Ruotsin neljästä suuresta säännöstelemättömästä joesta ja toinen Suomen kahdesta suuresta säännöstelemättömästä joesta.

Tornionjoen vesistöalueen säännöstely

Tengeliönjoen vesistöalueella on kolme säännösteltyä järveä: Raanujärvi, Iso-Vietonen ja Portimojärvi. Raanujärveä säännöstellään vuonna 1955 valmistuneella Jolmankosken voimalaitoksella ja Iso-Vietosta vuonna 1954 valmistuneella Kaaranneskosken voimalaitoksella. Vesistöalueen alinta järveä, Portimojärveä, säännöstellään Portimokosken voimalaitoksella, joka valmistui vuonna 1987.

Puostijoen vesistöalueella Ruotsin puolella säännöstellään Puostijärveä. Puostijoessa on kaksi voimalaitosta. Pajalan alapuolella sijaitsee sivu-uomassa Kengis brukin voimalaitos. Vesi voimalaitokseen johdetaan Tornionjoesta.

 

Tengeliönjoen vesistöalueen säännösteltyjä järviä on mahdollista tarkastella kartalla.

Säännöstelyn kehittäminen

Tengeliönjoen vesistöalueella on laadittu säännöstelyn kehittämisselvitys vuonna 2017.

Lisätietoja: