Säännöstely

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue sijaitsee Keski-Karjalassa, Tohmajärven ja Kiteen kunnissa. Vesistöalueen kokonaispinta-ala on noin 1 700 km2, josta Suomen puolella on noin 700 km2. Kiteenjoki ja Tohmajoki yhdistyvät ja laskevat Laatokkaan Sortavalan kohdalla Venäjän puolella.

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueen säännöstely

Joista pohjoisempi, Tohmajoki, saa alkunsa Tohmajärvestä. Tohmajärveä (pinta-ala 12,1 km2) säännöstellään järven luusuassa olevalla padolla, joka on rakennettu 1950- ja 1960-lukujen taitteessa järven järjestelyn yhteydessä. Samassa yhteydessä järven keskivedenkorkeutta laskettiin. Tohmajärven säännöstelyluvan haltija on Tohmajärven järjestely-yhtiö, mutta säännöstelyn hoito on siirretty sopimuksella Tohmajärven kunnalle. Tohmajärven säännöstelylupaan tehtiin muutoksia Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä 26.8.1998. Tuolloin säännöstelyn ylärajaa nostettiin vastaamaan vakiintunutta säännöstelykäytäntöä.

Kiteenjoki laskee Kiteenjärvestä Hyypiin, Pitkäjärven, Lautakon ja rajajärvi Kangasjärven kautta Laatokkaan. Kiteenjärveä ei säännöstellä. Kiteenjärven itäpuolella olevan Ison Heinäjärven (3,5 km2) lähtövirtaamaa ja vedenkorkeutta säädellään kuvernöörin antaman myllyluvan 14.11.1853 nojalla. Myllyn yhteydessä toimii hyvin pieni voimalaitos. Juoksutuksen vaikutukset järven vedenpintaan ovat pieniä.

Kiteenjärven eteläpuolella sijaitsevan Säynejärven (8,9 km2) lähtövirtaamaa ja vedenkorkeutta säädellään Tiekosken voimalaitoksella ja myllyllä. Säynejärven vedet laskevat Tiekoskenjokea pitkin Kiteenjokeen Lautakko-järven alapuolella. Juoksutusten vaikutukset Säynejärven vedenpintoihin ovat pienet.

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueen säännösteltyjä järviä on mahdollista tarkastella kartalla.