Vesijalanjäljen värit

Vesijalanjäljen värit

Klikkaamalla numeroa näet kunkin värin merkityksen.

 1. Sininen vesijalanjälki

  Sininen vesijalanjälki

  Sininen vesijalanjälki tarkoittaa sitä vettä, joka on ammennettu pohjavesivarannoista tai järvistä ja joista. Jos vettä otetaan enemmän kuin uutta vettä muodostuu tai tulee näihin varantoihin, vesivarat alkavat ennen pitkää ehtyä. Monilla maapallon viljelyalueilla pohjavesivarat ovat vähentyneet huolestuttavasti. Myös pintavesivaroja käytetään paikoin liikaa. Esimerkiksi Araljärven kuivuminen johtuu siitä, että järveen laskevien jokien vesi ohjataan osin peltojen kasteluun. Suomalaisilla on vastuu myös siitä sinisestä vedestä, joka kuluu Suomessa käytettyjen ulkomaisten tuotteiden tuottamiseen. Ostamiensa tuotteiden kautta suomalainen kuluttaja voi pahentaa vesipulaa muualla maailmassa.

 2. Harmaa vesijalanjälki

  Harmaa vesijalanjälki

  Harmaa vesijalanjälki kuvaa vedenkäytön kääntöpuolta: ympäristöön palautettujen jätevesien kielteisiä vaikutuksia. Harmaan vesijalanjäljen suuruus eli jätevesikuormituksen haitallisuus riippuu sekä jäteveden sisältämistä aineista että paikallisista oloista. Esimerkiksi pysyvät orgaaniset yhdisteet aiheuttavat päästömääräänsä nähden paljon suuremman harmaan vesijalanjäljen kuin vesiä rehevöittävät ravinteet. Haitat kasvavat myös, jos jätevesikuormitus on suurta suhteessa vastaanottavan vesistön kokoon ja virtaamaan tai jos vastaanottava vesistö on kuormitukselle herkkä. Pohjavesiin joutuvat päästöt voivat pilata pohjaveden laajalta alueelta.

 3. Vihreä vesijalanjälki

  Vihreä vesijalanjälki

  Vihreä vesijalanjälki tarkoittaa viljelykasvien haihduttamaa sadevettä. Vihreä vesijalanjälki on suuri etenkin maataloudessa, missä kastelu perustuu valtaosin peltoon lankeaviin sateisiin tai sadeveden talteenottoon. Myös metsätalouden vihreä vesijalanjälki on suuri, ja käsitettä onkin kritisoitu Suomen kaltaisissa maissa, joissa viljelykasvit ja metsät saavat tarvitsemansa veden pitkälti sadevedestä. Kuivemmilla alueilla on tärkeää, että sadevettäkin käytetään säästeliäästi, jottei jouduta turvautumaan muihin vesilähteisiin. Säästeliäs käyttö tarkoittaa muun muassa, että huolehditaan viljelymaan vedenpidätyskyvystä ja tuotetaan sellaisia maataloustuotteita, joihin ei kulu paljon vettä.