teemana:
Tulviin varautuminen

Mitä pitää tehdä tulvan eri vaiheissa?

1. Normaalitilanne 2. Tulva uhkaa 3. Tulvatilanne 4. Tulvan jälkeen

Toimi viisaasti tulvatilanteessa

Tulvatilanteessa tärkeintä on varmistaa oma ja läheisten turvallisuus. Lemmikki- ja tuotantoeläinten omistajat vastaavat myös eläinten turvallisuudesta. Jos et pääse omin avuin turvaan tai terveys ja turvallisuus on muuten uhattuna, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Anna myös naapuriapua. Varsinkin iäkkäitä naapureita pitää auttaa, jos tulva uhkaa heidän turvallisuuttaan.

Noudata ohjeita ja poistu talosta ajoissa

Tarkkaile tulvatilanteen kehitystä ja seuraa viranomaisten tiedotuksia ja hälytyksiä. Viranomaiset tiedottavat verkossa ja tiedotusvälineissä sekä tarvittaessa kaiutinautoilla. Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

Katkaise hyvissä ajoin sähkö pääkytkimestä, jos vaikuttaa siltä, että vesi tulee sisälle tai alkaa tavoittaa sähkölaitteita. Ota vaarassa olevat sähkölaitteet pois toiminnasta. Älä koske kastuneisiin sähkölaitteisiin.

Sulje veden pääsulku. Sulje myös mahdollinen öljylämmityslaitteisto ja maakaasulinja.

Poistu talosta ajoissa, niin kauan kuin kulkureitit ovat vielä turvallisia. Älä käytä hissiä; kulkeminen hissillä tulvan vallassa olevaan pohjakerrokseen voi olla hengenvaarallista. Ennen kuin poistut talosta, katkaise talosta sähköt ja vesi ja kytke pois lämmityslaitteet.

Varo tulvavettä

Vältä kosketusta tulvaveteen. Tulvavesi voi sisältää terveydelle vaarallisia aineita ja jätteitä. Jos olet koskenut tulvaveteen, pese kädet puhtaalla vedellä. Älä käytä tulvan aikana myöskään vesijohtovettä tai omasta kaivosta tulevaa vettä. Nämäkin vedet voivat olla saastuneita.

Ole varovainen, jos joudut talosta poistuessasi kahlaamaan tulvavedessä. Tulva voi nostaa viemärikannet pois paikaltaan ja huuhtoa maata pois yllättävistä paikoista. Varo erityisesti virtaavaa tulvavettä, jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen. Varo myös veden mukana kulkevia puunrunkoja, oksia, ulkokalusteita ja muuta rojua.

Jos liikut autolla, aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkutunnelit ja siirtää siltoja. Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle; tulva on voinut huuhtoa tien pois tai siihen on voinut uurtua syviä uomia. Jopa alle 60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen, jolloin matkustajien hukkumisriski kasvaa. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.

Jos et pääse omin avuin turvaan, soita hätänumeroon 112.